Етикети

, , , , , , , , , , , , , , ,

Анализът на данните за периода 2012-2016 г. показва, че икономията на полския Национален здравен фонд, реализирана от прилагането на генерици, възлиза на 500 мил. злоти годишно (около 231 мил.лв). Наличието на пазара на биоподобни лекарства също води до икономии и едновременно с това доближава пациентите до съвременни терапии.

БИОЛОГИЧНИ И БИОПОДОБНИ ЛЕКАРСТВА