Етикети

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Хората с хронични възпалителни заболявания, като псориазис и ревматоиден артрит (РА), могат да имат повишен риск от развитие на чернодробни заболявания. Това констатира изследване, резултатите от което са публикувани в научното списание Journal of Investigative Dermatology.

В това широкомащабно кохортно изследване са били анализирани данни за около 189 хил лица с псориазис, 12 хил. човека с псориатичен артрит (ПА) и 54 хил с ревматоиден артрит (РА). Контролната група е била от почти 1,3 млн човека без хронични възпалителни заболявания. Системната терапия с метотрексат, често използван препарат при възпалителни болести, е била назначена при 6% от лицата с псориазис, при 53% от тези с ПА и при 61% от хората с РА.

Резултатите са показали, че независимо от наличието на рискови фактори, обичайно наблюдавани при болестите на черния дроб (употреба на алкохол или диабет), при пациентите с псориатични заболявания е бил констатиран повишен риск от поява и развитие на чернодробни болести.

При лицата с псориазис рискът от развитие на такива болести в бил с 37% по-висок в сравнение с контролната група. При това при прием на метотрексат рискът, особено при неалкохолна стеатозна болест на черния дроб и цироза на черния дроб при тази рискова група, рискът се увеличава два пъти.

При хора с псориатичен артрит рискът от развитие на чернодробни заболявания е бил повишен с 38% при отсъствие на лекарствена терапия и с 67% по-висок при хора, приемащи метотрексат. При ревматоидния артрит, напротив, повишаване на риска не се наблюдавал при хората, пиещи метотрексат, но в случай на отсъствие на терапията рискът нараствал с 49%.

Едно от ограниченията на изследването е в това, че специалистите не са разглеждали смъртните случаи от чернодробни заболявания. Освен това изследователите не са разполагали с данни дали хората, подложени на риск от чернодробни заболявания, са можели да преминат от лечение с метротексат към други методи на лечение.

„Това изследване е първото, доколкото ни е известно, потвърждаващо това, че пациентите с псориазис са по-склонни да развиват сериозни проблеми с черния дроб в сравнение с пациентите без псориазис и с такива заболявания, като ревматоиден артрит, които се лекуват с подобни лекарства“, казват изследователите. Според тях препарати като метотрексат трябва да се прилагат много внимателно при хора с псориатични заболявания, особено ако съществуват допълнителни рискови фактори – затлъстяване или регулярна употреба на алкохол.

Подобна ситуация, струва ми се, при споменатите групи хора не само застрашава здравето им, което безспорно има първостепенно значение, но води и до влошаване на качеството на живот и до редица сериозни социално-икономически и психологически проблеми. В отделни случаи дори може да се стигне и до самоизолация, което е възможно да породи и различни по вид и сила нарушения на психичното здраве.

Източници: Нелли Хамзина (2017) Оценен риск заболеваний печени у пациентов с псориазом, псориатическим и ревматоидным артритом. В: Медвестник. Портал российского врача. https://www.medvestnik.ru/content/news/Ocenen-risk-zabolevanii-pecheni-u-pacientov-s-psoriazom-psoriaticheskim-i-revmatoidnym-artritom.html?utm_campaign=letternews_2017.11.16&utm_content=%5B%5Bfirstname%

Ogdie, A., S. K. Grewal, M. H. Noe, D. Shin, J. Takeshita, Z. C. Chiesa Fuxench, R. M. Carr, J. M. Gelfand (2017) Risk of incident liver disease in patients with psoriasis, psoriatic arthritis, and rheumatoid arthritis: a population-based study. In: Journal of Investigative Dermatology DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jid.2017.10.024

доц. д-р Божидар Ивков