Етикети

, , , ,

Данните от 67 страни потвърждават известния факт, че лекарите нямат време за пациентите си. Ситуацията е най-добра в Швеция, САЩ и България. В Полша лекарят посвещава на пациента средно по 10 минути, а ситуацията в Холандия, Япония или Дания е подобна.

Учените са анализирали общо над над 28,5 мил. визити при общопрактикуващи лекари. Резултатите от анализа са публикувани в професионалната периодика „BMJ Open”.

Оказва се, че най-много време за пациента имат лекарите в Швеция (ok. 22,5 минути). Може да се приеме, че ситуацията изглежда добре и в САЩ (около 21 минути), България (20 минути), Норвегия (18 минути) и във Финландия (17 минути). В Полша лекарят има възможност да посвети на пациента си средно около 10 минути. Почти идентична е ситуацията в Холандия, Япония или Дания. По-лошо стоят нещата в Германия (около 7,5 минути) или в Австрия (5 минути). В Словакия визитата на пациента „струва“ на лекаря по-малко о т 5 минути. Оказва се, според изследването, че най-малко време за пациентите си имат лекарите в Пакистан, бангладеш и Китай, където на пациентите се отделят едва около 2 минути.

Кратките разговори с пациента са предпоставка за повишаване на риска от поставяне на погрешна диагноза и предписване на грешна терапия. С други думи, лечението може да не доведе до желаните резултати – констатират експертите. От по-ранни изследвания е известно, че лекарите, които отделят по-малко време на пациентите си, са склонни да предписват твърде много лекарства и твърде много използват в практиката си антибиотици.

Поне на мен не ми стана ясно, дали попълването на огромната документация, която е стоварена на плещите на общопрактикуващите лекари, може да се класифицира като „отделено време за пациента“ в смисъла, който е вложен в тази статия. Сигурно е едно: в цял свят лекарите изпитват дефицит на време за комуникация с пациентите си. Ето защо последните са длъжни добре да се подготвят при всяка визита при лекар, т.е. ясно да формулират проблемите си, да си изяснят, каква информация им е необходима и да задават кратки въпроси.

Източници: dw.com/RZ (2017) W Szwecji lekarz poświęca pacjentowi 22,5 minuty, w Polsce 10. W: Rynek Zdrowia z 10 listopada 2017. http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/W-Szwecji-lekarz-poswieca-pacjentowi-22-5-minuty-w-Polsce-10,178315,1.html

Irving,G., A. L. Neves, H. Dambha-Miller, A. Oishi, H. Tagashira, A. Verho, J. Holden (2017) International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries. In: BMJ Open 2017; 7 :e017902. doi:10.1136/bmjopen-2017-017902. http://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/7/10/e017902.full.pdf

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама