Етикети

, , , , , , , , , , , , , ,

„В Полша изследванията на инвалидността имат сравнително кратка история, въпреки че през последните години се наблюдава сериозен напредък.

Статистическите изследвания на числеността и демографската структурата на лицата с инвалидност, провеждани от НСИ през 1974, 1978, 1984, 1988 и 1995 година, са допълвани и задълбочавани от многобройните емпирични изследвания, проведени от А. Хулек, М. Соколовска и много други. Състоянието на науката би могло да се приеме за много добро и като че ли на тази база е възможно да се конструира възглед за посоките на социалната рехабилитация на инвалидите“.

„Проблемът инвалидност, увеличаването броя на лицата с инвалидност, както и въпросът за участието на тези хора в социално-професионалния живот, предрешават наличието на сравнително богата литература, още повече че те привличат вниманието на много научни дисциплини: право, медицина, социология, психология, философия, етика, икономическа политика, икономика, педагогика, урбанистика и архитектура“…

В България ситуацията е доста по-различна. Много от изброените научни дисциплини или изобщо не се интересуват от проблематиката, наречена инвалидност, или интересът се свежда до интерес на отделни учени, а социалната политика в тази сфера почти не се основава върху научни изследвания, а преди всичко върху икономически и корпоративни интереси на различни бизнес и политически „елити“.

Един превод, направен преди 20 години отразява напредъкът на Полша в изучаването на сложния социален феномен, наречен инвалидност и… подсказващ за почти пълното отсъствие на подобен интереси не само в споменатите научни дисциплини – с малки изключения в правото, архитектурата и социологията.

Повдигнатите преди 20 години въпроси от проф. Фронцкиевич биха били актуални днес за нашата страна, ако се намери някой, който да ги постави.

доц. д-р Божидар Ивков

ROLJATA NA NAUKATA I SASTOJANIETO NA IZSLEDWANIJATA W SOCIALNATA REHABILITACIJA

 

Реклама