Етикети

, , , , , ,

Натоварването, например на напречните мускули на стомаха, намаляват напрежението в лумбалната част на гръбначния стълб с 25%, показват резултатите от изследвания на полски учени от Шльонската Политехника и AWF в Катовице. Учените са се обедили, за да помогнат на родителите на деца с увреждания, които имат проблеми с гръбначния стълб.

През последните няколко десетилетия в Полша се говори и се прави много за децата с увреждания, но често се забравя една много важна социална категория лица, които също могат да страдат от различни здравни проблеми.Става дума за родителите на деца с увреждания, които в процеса ежедневните обгрижване и рехабилитация на любимите си деца, са принудени да ги вдигат или да ги пренасят. Непрекъснато наведени, често тези родители (най-често майките на децата) имат големи проблеми с гръбначния стълб. Именно с тази социална категория се занимават учените от инженерния отдел на Шльонската политехника и Академията за физически възпитание в Катовице.

„В рамките на моите изследвания, свързани с докторската ми работа, се занимавам с моделиране на скелетно-мускулната система с цел установяване на натоварванията в лумбалната област на гръбнака“ – казва Катажина Новаковска, докторантка в Катедрата по Биомехатроника на Политехниката.

Защо именно лумбалната област на гръбначния стълб. Оказва се, че почти половината от полската популация страда от болки в лумбалната област, a при 25% става дума за хронична физическа болка.

Често това са болки, които са последица от натоварвания на гръбнака, свързани с професията. В случая с категорията на родителите на деца с увреждания, те са свързани с грижите около и за детето, т.е. например честото навеждане и повдигане на голяма тежест.

„Започнахме изследванията с подготовка на въпросник за субективна оценка на болковите проблеми в изследваната съвкупност“ – казва докторантката К. Новаковска. След това учените са провели наблюдения върху кинематиката (дял от класическата механика, описващ движението на телата, без да отчита причините за това движение) на извършваните ежедневни дейности, като: ставане от и сядане на стол и повдигане на предмети от различна височина с различна маса.

Но най-важния компонент от изследванията на полските учени, е моделирането, като се използва системата „AnyBody“ – уникален инструмент, който позволява да се направи симулация на натоварванията на мускулно-скелетната система на човека. Такъв анализ прави възможно определянето на реакциите в ставите и мускулната сила и дава възможност да се оптимизират движенията на тялото.

***

Самият факт, че полските учени са се обърнали с лице към едни от важните за родителите на деца с увреждания проблеми, вече е достоен за уважение. Защото в нашите общества все още отношението към тази социална категория лица е доминирано от невежеството и дистанцирането на т.нар. „здраво мнозинство“ от тези хора. Невежество и дистанциране, родено и „циментирано“ от предразсъдъците ни, от негативните ни стереотипи, от непознаването на проблемите на тези хора.

Няма по-страшни и трудни за преодоляване социални бариери от символните, онези които ние сами сме създали – независимо кога, защо и как – в главите си.

В България почти нищо не се прави за облекчаване на живота на семейства с деца с увреждания. Цялата тежест е стоварена върху родителите. Не са редки случаите, когато дори хора от близкото обкръжение се дистанцират в някаква степен от своите сродници. Струва ми се, че е време научната област да обърне погледа си към социалните, психологически, здравните и дори техническите проблеми и бариери, които съпътстват ежедневието на родителите на деца с увреждания. Те са достойни за уважение и преклонение пред ежесекундния героизъм, който проявяват при отглеждането на децата си, а не за „даровете“ на дискриминацията, остракирането и социалната изолация.

Иска ми се и ние – и общество, и учени – да направим нещо за облекчаване на живота, труда и здравето на родителите на деца с увреждания.

Източник: PAP/RZ Naukowcy wzięli pod lupę kręgosłup opiekunów niepełnosprawnych dzieci. W: Rynek Zdrowia z 25 września 2017 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-wzieli-pod-lupe-kregoslup-opiekunow-niepelnosprawnych-dzieci,176673,11.html

доц. д-р Божидар Ивков