Етикети

, , ,

Световната здравна организация (СЗО) е отправила призив към всички правителства да активизират усилията си в борбата с неинфекциозните болести, за да се постигнат глобалните цели, включително предотвратяването на милиони случаи на преждевременна смърт, т.е. смърт, настъпила поради различни причини между 30 и 69 годишна възраст.

Според мониторинг на СЗО за напредъка в борбата с неинфекциозните болести за 2017 г., тези болести отнемат живота на повече от 15 милиона човека на възраст 30-70 г. Сред „първенците“ в тази черна статистика са сърдечно-съдовите болести, хроничните респираторни заболявания, онкоболестите и диабета. Увеличава се и ролята на ревматоидните болести, като причинители на преждевременна смърт.

Успоредно с това, в мониторинга се отбелязва, че напредъка при решаването на четирите основни рискови фактори при неинфекциозните болести – тютюнопушене, нездравословно хранене, отсъствие на физическа активност и прекомерна употреба на алкохол, е неравномерен и недостатъчен.

„Необходими са по-решителни политически действия за отстраняване на проблемите в борбата с неинфекциозните заболявания“ – заявил генералният директор на СЗО Тедрос Абханом Гебрейесус.

В мониторинговия доклад са представени данни по 19 показатели за всички страни-членки на СЗО. Те включват: установяване в по-кратки срокове на цели за намаляване на случаите на смърт от неинфекциозни заболявания; разработка на държавна политика за борба с тези болести; реализация на основните мерки по съкращаване на употребата на тютюн, алкохол, нездравословно хранене и развитие на физическата активност; укрепване на системите за здравеопазване посредством първичната медико-санитарна помощ и всеобщо медицинско обслужване.

Колкото и странно да изглежда Коста-Рика и Иран оглавяват десетката на най-успешните страни, които са постигнали 15 от 19 показатели. Следват Бразилия, България (?!), Турция и Великобритания, всяка от които е постигнала 13 показателя; Финляндия, Норвегия, Саудитска Арабия и Таиланд – 12 показателя.

Според директорът на Департамента на СЗО за профилактика на неинфекциозните заболявания д-р Дъглас Бетчър (Douglas Bettcher), световната общност не се придвижва напред по пътя на достигане целите в областта на устойчивото развитие на ООН по отношение на съкращаване с една трета на преждевременната смъртност от този вид болести чрез профилактика и лечение към 2030 година.

***

Представената информация представлява обикновена констатация и описание на ситуацията в света с преждевременната смъртност. Това е добре. Липсват обаче причините за високото ниво на този вид смъртност, за ролята и мястото на социалните неравенства, на бедността и мизерията, на дискриминацията и затруднения или отсъстващ достъп до своевременни здравни услуги, на опазаряването на здравните системи в света и др. в този процес, както и обяснителните модели на ситуацията.

Поне мен ме притеснява фактът, че България е в челната десетка, като имам предвид огромната разлика между реалния живот и това, което пише в правителствените документи. Възможно е в страната ни преждевременната смъртност да е намаляла, но… Тези притеснения ме карат да поставям под съмнение ефективността на избраните показатели и особено на начина на отчитане на постигнатите резултати по всеки един от тях.

Фактът си остава факт: в глобален мащаб няма движение по посока на съкращаване на преждевременната смъртност.

Източник: Хамзина, Н. (2017) Мировое сообщество не продвигается вперед по сокращению преждевременной смертности от НИЗ к 2030 году. В: Медвестник. Портал российского врача, от 19.9.2017 https://www.medvestnik.ru/content/news/Mirovoe-soobshestvo-ne-prodvigaetsya-vpered-po-sokrasheniu-prejdevremennoi-smertnosti-ot-NIZ-k-2030-godu.html?

***

Данни на СЗО

  • Неинфекциозните заболявания (NCD) убиват 40 милиона души всяка година, което представлява 70% от всички смъртни случаи в световен мащаб.
  • Всяка година 15 милиона души умират от NCD на възраст между 30 и 69 години; над 80% от тези „преждевременни“ смъртни случаи възникват в страните с ниски и средни доходи.
  • Сърдечно-съдовите заболявания са причина за повечето смъртни случаи при неинфекциозните заболявания, или 17,7 милиона души годишно, последвани от онкологични болести (8,8 милиона), респираторни заболявания (3,9 милиона) и диабет (1,6 милиона).
  • Тези 4 групи болести представляват над 80% от всички преждевременни смъртни случаи при NCD.
  • Употребата на тютюн, физическото бездействие, прекомерната употреба на алкохол и нездравословното хранене повишават риска от смърт от NCD.
  • NCD, известни като хронични заболявания, са с продължителност над 6 месеца са резултат от комбинация от генетични, физиологични, екологични и поведенчески фактори.
  • Откриването, скринингът и лечението на хроничните болести, както и палиативните грижи, са ключови компоненти на отговора срещу тях.

Източник: WHO (2017) Noncommunicable diseases. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/ (посетено на 25.09.2017)

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама