Етикети

, , , , , ,

Поредният бисер в моя архив с преводи от полски език. Този път посветен на една малко позната извън кръга на специалистите социална субкатегория лица с инвалидност – хората с умствени увреждания. Макар и писана преди повече от 10 години, статията е все така актуална, особено за нашата действителност, в която освен митове, предразсъдъци и негативни стереотипи, етикети и стигми, други представи за хората с този тип увреждания почти не съществуват. Социалните дистанции между тях и останалата част от обществото са огромни и тяхното преодоляване изисква огромни усилия.

Много се надявам този превод да е полезен на хората, които работят с лица с умствени увреждания, както и на всеки, заинтересован от разглежданата в статията проблематика.

Надявам се все някога да разберем, че няма излишни, невалидни хора. Негативните стереотипи и предразсъдъците ни, т.е. нашата ментална инвалидност на уж здрави люде, ги прави такива.

доц. д-р Божидар Ивков

PROFESIONALNA ORIENTACJA I KONSULTIRANE

Реклама