Етикети

, , , , , , , ,

На пръв поглед идентични мозъчни клетки всъщност могат да принадлежат към стотици, дори хиляди различни видове, информира престижносто списание „Science“’.

Много често мозъкът бива сравняван с компютърна мрежа, макар и да се различава от нея твърде съществено. И ако част от нeговата функция е обучена, то много други зависят от самите мозъчни клетки.

Учени от Salk Institute и University of California в Сан Диего са изследвали 2784 клетки от кората на челния мозък на 25 годишен починал мъж, както и 3377 неврони от мозъка на мишка. При мишката учените успели да идентифицират 16 типа клетки, които са подобни на външен вид, но различаващи се по между си със своята генетична активност, а при хората – 21 клетки. Някои от видовете клетки не са били познати досега.

Според изследователите разбирането на ролята на отделните видове неврони (те могат да бъдат стотици или хиляди) се очаква да подпомогне изучаването и опознаването на механизмите на действие на мозъка, смущенията, свързани с различни заболявания, а също и тайните на човешкото съзнание. Това ще улесни също и работата върху изкуствения интелект.

Отделните клетки учените класифицирали според техния начин на метилиране на ДНК (метилиране – казано най-опростено – означава свързване на един въглероден и три водородни атома (метилова група) с друга молекула. Метилиране на ДНК – представлява процес на добавяне на химически молекули, които „включват“ или „изключват“ отелни гени). Присъединяването на метиловата група към биологическия носител на информация или нейното отстраняване, дава възможност да се промени активността на гените да се включват или изключват.

Учените предвиждат да продължат изследванията си върху мозъчните клетки в различни региони на мозъка, за да се идентифицират отделните видове клетки, които позволяват например: да се контролира предаването на сигнали между различни клетки или тяхната корекция; да се получи информация за специфични цветове, звукове, движения на наблюдаваните обекти, или докосването на комара до кожата и други стимули.

Когато листата на клетките бъде изготвена учените възнамеряват да сравняват активността на гените при здравите лица с активност на гените с тази на лица със заболявания на мозъка. Ако се знае точно, какви са изграждащите елементи на мозъка, ще бъде възможно да се симулира работата им при различните системи.

***

Струва ми се, че това е много важно откритие, което разкрива множество възможности за лечение на мозъчните заболявания. Но и както всяко друго подобно откритие то носи риск по отношение на посоките на развитие на изследванията и приложението на резултатите от тях, както и по отношение на субектите, които ще ползват тези постижения. Особено, когато става дума за изкуствен интелект.

Източник: PAP/RZ (2017) Naukowcy zidentyfikowali nowe rodzaje komórek mózgu. W: Rynek Zdrowia, z 14 sierpnia 2017. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-zidentyfikowali-nowe-rodzaje-komorek-mozgu,175552,11.html

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама