Етикети

, , , , , , , ,

Иновативен метод за следене на вътрешноклетъчния прием на лекарства са разработили учени от Швейцария, според публикация в „ACS Sensors“.

Според авторите на разработката от Institute of Chemical Sciences and Engineering в Лозана (Швейцария) при проектирането и тестването на нови лекарства ключов въпрос е сигурността, че лекарствата достигат там, където трябва и че прониква до целевото място в подходяща концентрация.

Същевременно днес достъпните методи за наблюдение и следене на действието лекарствата, се провеждат в малко реалистични условия. Друг техен недостатък е свързан с това, че не достига информация за количеството на лекарството, което на практика е проникнало в клетката.

Група изследователи, под ръководството на проф. K. Johnsson, е разработила иновативен метод за следене на дадено лекарство, навлязло в клетките на организма. Тяхното решение се основава върху флуоресцетни белтъци детектори.

Основата на метода е биосензор, създаван за конкретно лекарство и два флуоресцентни белтъка. Когато лекарството не е достигнало до клетката, белтъците светят с определена светлина, а когато то е проникнало в клетката, те светят с друга светлина.

Едновременно с това учените са оценявали способността на лекарството да преминава през клетъчните мембрани, както и кинетиката на въвеждане на и отвеждане от клетките на различни белтъчни частици.

Според учените такива индикатори могат успешно да се вкарат в организма на човека, което би направило възможно за изследователите да наблюдават поемането на лекарствата.

Експериментите са проведени за два класа „цели“: (1) свързани с транспорта на въглеродния диоксид и (2) с pH хомеостазата в човешкия организъм. Специалистите обаче, предвиждат, че техния метод ще може да се прилага към всички други ензими, които са предмет на интерес от страна на фармацевтичната промишленост.

***

Струва ми се, без да съм специалист в областта, че тази иновация е много важна и в този метод има бъдеще, разбира се, ако парите не го подчинят на „естествения“ си стремеж към нарастване и печалба, което и най-вероятно ще се случи. А опазаряването, дори на един метод, вече води до неговата компрометация. Бъдещето ще покаже.

Източници: PAP/RZ (2017) Naukowcy zaprojektowali wewnątrzkomórkowe czujniki poboru leków. W: Rynek Zdrowia, 07 sierpnia 2017 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-zaprojektowali-wewnatrzkomorkowe-czujniki-poboru-lekow,175349,11.html

Scarabelli, S., K. Th. Tan, R. Griss, R. Hovius, P. L. D’Alessandro, T. Vorherr, K. Johnsson (2017) Evaluating Cellular Drug Uptake with Fluorescent Sensor Proteins. In: ACS SensorsDOI: 10.1021/acssensors.7b00331

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/naukowcy-zaprojektowali-wewnatrzkomorkowe-czujniki-poboru-lekow,175349,11.html

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама