Етикети

, , , ,

Днес е възможно биомаркерите за възпаление да помогнат на лекарите да разпознаят синдрома на хроничната умора (CFS) – информира списанието „PNAS”.

Според информация на Nauka w Polsce (Науката в Полша), биомаркерите са били открити, когато колектив с ръководител Jose Montoyi (Хосе Монтоя) от Stanford University, е търсил в кръвта на 192 човека със синдром на хронична умора съответните цитокини – субстанции, чиято защитна функция се използва за контролиране на възпалителния процес.

Били сравнени равнищата на 51 различни цитокина при лицата с CFS и при 392 лица, при които този синдром не се наблюдавал. Станало ясно, че равнището на 17 от цитокините нараства пропорционално на това, до колко зле се чувства изследваното лице.

Общо взето се окзало, че само равнището на един цитокин е трайно високо при хората с CFS. Все пак, когато било взимано предвид засилването на симптомите, останалите 16 се откроили в анализа като свързани с това състояние. Например при лицата с тежки прояви на CFS трикратно по-високо е било равнището на хормона на апетита – лептин, който принадлежи към семейството на цитокините.

Засега учените не знаят дали нарастването на равнището на маркерите за възпаление може да бъде причина за CFS, или е последица от него. Онова, което обаче е много важно, както твърдят авторите, е, че резултатите като че ли потвърждават факта, че CFS е физиологично състояние, a не психосоматично разстройство. То има биологична основа, а излекуването с помощта на психотерапия и/или антидепресанти най-вероятно не е възможно.

Колективът на Montoyi иска да използва биомаркерите, за да изработи начини за диагностициране на CFS и за наблюдение на неговата тежест. Авторите се надяват, че цитокините могат да помогнат, също така, за идентифицирането на нови начини за лечение на синдрома.

Например норвежки изследователски екип е постигнал известен успех при лечението на CFS, въздействайки на имунната система и потискайки възпалителния процес с помощта на лекарството rytuksymab, което елиминира белите кръвни клетки, които могат да създават възпалителни антитела.

Засега не е ясно, какво предизвиква повишаването на равнището на цитокините при CFS, ъпреки това авторите предполагат, че възпалителния процес може да бъде провокиран от друг възпалителен процес – например херпес инфекция.

***

Известно е, че синдрома на хроничната умора е описан като заболяване за пръв път преди по-малко от 40 години – през 1980г. Той се характеризира с умора, която не преминава след почивка и се влошава след физическа или умствена работа.

Този синдром много често придружава манифестацията на някои автоимунни заболявания, особено ревматоидните. Човек е изправен пред трудната задача да се бори с хроничната болка и с… почти непрекъснатото усещане за умора, което допълнително затруднява не само неговите съпротивителни – биологични и психични – сили, но и извършването на ежедневните дейности и изпълнението на присъщите за всеки човек социални роли. С други думи, СХУ има сериозно негативно влияние върху социално-психологическите и социално-икономическите измерения на живота на човека, т.е. той придобива глобални измерения. Липсата на разбиране от страна на най-близките, недоверието им, дори не рядко подигравките – макар и добродушни, само задълбочават негативните последици от синдрома. Защото могат да изградят среда, генерираща постоянно психическо напрежение, което допълнително да засилва самия синдром, а и да провокира прояви на психични проблеми.

Във всички случаи този синдром оказва сериозно влияние върху работоспособността на човека, а оттук и подрива неговия социално-икономически статус.

И на края ми се иска да кажа нещо много простичко на онзи, онази неизвестен/на г-н/г-жа Всезнайко. Това, което работи при Вас, не значи, че работи при всички. Не познавам по-вредно нещо от натрапения лечебен егоцентризъм на всезнайковците.

Внимание, състрадание, особено съпричастност – това са условията, които създават благоприятен климат за хората със СХУ. Този климат има – далеч по-вероятно от натрапения лечебен егоцентризъм – макар и слаб лечебен ефект.

Източник: Nauka w Polsce/RZ (2017) Przewlekłe zmęczenie – w diagnozowaniu go może pomóc badanie krwi. W: Rynek Zdrowia. 05 sierpnia 2017 http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/przewlekle-zmeczenie-w-diagnozowaniu-go-moze-pomoc-badanie-krwi,175326,11.html

Снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/przewlekle-zmeczenie-w-diagnozowaniu-go-moze-pomoc-badanie-krwi,175326,11.html

доц. д-р Божидар Ивков