Етикети

, , , , , , , , , , , , , , ,

Според учените до 2050 г. над 3 пъти ще се увеличи броя на хората, които ще загубят зрението си. Това е прогноза, публикувана в доклад на страниците на престижното списание „Lancet Global Health“. Много от заболяванията на очите, които водят до слепота, както и самата слепота, все пак могат да бъдат предотвратени.

Днес в света живеят 36 милиона слепи лица, а до средата на века техния брой ще нарасне до 115 милиона човека. Учените предвиждат, че най-много хора ще загубят зрението си в Южна Азия и Субекваториална Африка. В Европа и САЩ основната причина за увеличаване на слепите хора е стареенето на населението.

Според проф. Rupert Bourne от Англия, Ruskin University, относителния дял на слепите хора намалява, защото се увеличава населението на Земята. Въпреки това общия брой на слепите се увеличава, защото една голяма част от лицата, които днес имат проблеми със зрението в бъдеще ще ослепеят.

Според данните в доклада, набрани в 188 страни, днес 200 мил. човека имат различни по вид и тежест увреждания на зрението, a до 2050 г. техния брой ще нарасне до 550 мил.

Според проф. Bourne дори и умерено увреждане на зрението влошава чувствително качеството на живот, а слепотата води до там, че в една или друга степен слепия човек става зависим от помощта на околните.

Авторите на доклада призовават правителствата да увеличат средствата за диагностициране и лечение на очните болести, в т.ч. на все по-често срещащата се катаракта.

Според Съюза на слепите в България незрящите лица в страната са около 18 000. Според публикации в пресата работещите слепи лица са около 550-600, а като цяло работещите лица в специализираните предприятия за лица с увреждания с над 50% трйно намалена работоспособност намалява. Стотици хиляди са хората с увредено – в една или друга степен – зрение.

Според СЗО 85% от сериозните зрителни проблеми могат да се предотвратят чрез въвеждане на комплексни диагностични и лечебни дейности. Например катарактата, която е възможно да се излекува чрез навременна операция. При нея се поставя изкуствена леща.

В България над 38 000 човека годишно се подлагат на тази операция. Голяма част обаче от населението, особено хората на 60 и повече години не са информирани за съвременните методи на лечение, а бедността е допълнителна бариера пред успешното лечение. Експертите твърдят, че оперативната интервенция при катаракта не бива да се отлага – колкото по-рано, толкова по-успешна е операцията. Съответно по-ранната намеса е по-малко травматична за пациента и с това се съкращава периода на възстановяване и адаптация.

Слепотата в глобален мащаб е, както следва:

– Южна Азия – 11,7 мил. души

– Източна Азия – 6,2 мил. души

– Юго-Източна Азия – 3,5 мил. души

– Субекваториална Африка – над 4% от населението

– Страните от Западна Европа – 0,5% от населението.

***

Настъпването на тежки увреждания на зрението или слепота е сериозно предизвикателство за човека. Съществуват различни теории за същността и последиците от слепотата. Тук само ще кажа, че слепотата поражда тежка инвалидност, която може да бъде разглеждана като комплексна или глобална. Защото увреждането на зрението може да доведе до увреждане на други органи и системи на тялото, да предизвика множествена инвалидност.

Струва ми се, че е важно да се знае, че силно увреденото зрение или слепотата води до сериозни затруднения, ограничения и/или невъзможност да се извършват самостоятелно присъщи за даден човек ежедневни дейности и да се изпълняват съответните социални роли.

Слепотата води до затруднения, ограничения или невъзможност да се действа в такива сфери на личния живот като: психологическа сигурност, придобити умения и извършване на дейности (например ограничения в пространствената мобилност), ограничения или невъзможност за оценка (например на красиво), професионален и социално-икономически статус, личностни аспекти. Публичните и социалните политики в България задълбочават тези проблеми чрез своята хоризонталност, липса на индивидуален подход, не отчитане на спецификата на потребностите на слепия човек, манкиране – имитация на дейност и др.

Слепотата често се превръща в живот в успоредна реалност. Колкото по-добре човек се адаптира към увреждането и комплексната рехабилитация е по-ефективна, толкова тази успоредна реалност повече се припокрива с приеманата за нормална реалност.

Сигурно е едно. Ако слепия човек има всички възможности за образование и професионална кариера, както зрящите хора, той е в състояние да развие всички свои възможности и способности и да бъде един нормален и полезен член на обществото. Тук примерите са неизброими.

В заключение ще напомня отново думите на Сократ на смъртното му ложе от едноименния роман на Йозеф Томан и Мирослава Томанова:

„Във всеки човек има слънце… само му позволете да свети…“

Източници: PAP/RZ (2017) Raport: do roku 2050 na świecie będzie ponad trzy razy więcej niewidomych. W: Rynek Zdrowia 03 sierpnia 2017 14:19 http://www.rynekzdrowia.pl/uslugi-medyczne/raport-do-roku-2050-na-swiecie-bedzie-ponad-trzy-razy-wiecej-niewidomych,175271,8.html

Ученые: к 2050 году в мире станет втрое больше слепых. https://news.mail.ru/society/30576004/?frommail=1

Bourne, R. R. A. S. R. Flaxman, T. Braithwaite, M. V. Cicinelli, A.i Das et all.(2017) Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. In: Lancet, 2 august. http://www.thelancet.com/pdfs/journals/langlo/PIIS2214-109X(17)30293-0.pdf

http://femtolasik-sofia.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0/

Томан, Й., М. Томанова (1985) Сократ. Библиотека „Световни образи“. Изд. „Народна младеж“, София.

доц. д-р Божидар Ивков