Етикети

, , , , , ,

„Учени от Масачузетския Технологичен институт решили да създадат нови инструменти за борба с трудни инфекции. Изследванията показали, че един от пептидите е 30 пъти по-успешен при унищожаването на Pseudomonas aeruginosa в сравнение с други субстанции“ [1].

Pseudomonas aeruginos е грам отрицателна бактерия, която се среща в околната среда в ризосферите на растенията (зона, която е тясно свързана с корените им) и в телата на животни и хора. Съществува в две основни форми: (1) свободно движещи се планктонични клетки, (2) неподвижни клетки, които се закрепват за различни повърхности и образуват микроколонии, като те от своя страна са заобиколени от полизахаридна матрица. Този начин на живот и растеж, се нарича и растеж на биофилма. Колониите на тази бактерия са изключително устойчиви и много трудно се унищожават [2].

Изследователите имитирали стратегиите, използвани при целевото лечение при онкоболни. Те стигнали до заключението, че е необходимо да се използват противомикробни пептиди (съединения, изградени от два или повече аминокиселинни остатъка, свързани чрез пептидна (амидна) връзка) – естествени съществуващи защитни белтъци, които притежават способността да унищожават много видове бактерии, като атакуват клетъчната мембрана и протеина или като повлияват вътрешноклетъчните процеси[1].

При изследванията учените използвали синтетичен токсин на бактерията KLAKAK и тя били срещана с различни пептиди. От 25-те двойки най-добра се оказала комбинацията KLAKAK и пептидът, наричан лактоферин (laktoferyn), който показал 30 пъти по-голяма ефективност при унищожаването на Pseudomonas aeruginosа в сравнение с други субстанции.

Резултатите от експеримента са били публикувани в „Advanced Materials“. Според ръководителката на изследователския екип Ester Kwon от Института Koch, учените се надяват, че този метод ще може да бъде прилагат при лечението и на други трудни заболявания, като туберколоза например.

Бактерията, за която става дума тук (Pseudomonas aeruginosa), е една от най-опасните бактерии. Тя е изключително устойчива на масово разпространените и използвани дезинфекциозни средства, лесно се размножава във вода и потребностите й са повече от скромни, за да съществува. Тя показва сериозна устойчивост и на мнозинството антибиотици[1].

Тя е една от най-страшните и най-често срещани причини за болнични инфекции, в т.ч. тежки и застрашаващи живота чрез инфектиране на кръвта (сепсис).

Източници: [1] Rzeczpospolita, JW/Rynek Zdrowia (2017) Nowa terapia remedium na antybiotykooporność? Jest 30-krotnie skuteczniejsza. http://www.rynekzdrowia.pl/badania-i-rozwoj/nowa-terapia-remedium-na-antybiotykoopornosc-jest-30-krotnie-skuteczniejsza,174778,11.html

[2] Какво е Pseudomonas aeruginosa? Асоциация муковисцидоза България. https://lifewithcf.org/pseudomonas-aeroginosa/?v=dccb2e74685

доц. д-р Божидар Ивков