Етикети

, , , , ,

Фирмата Sanofi и Regeneron Pharmaceuticals Inc. Са съобщили в сряда, 12 юли, че Евроейската комисия е издала разрешение за пускане на пазара на нов биологичен продукт – Kevzarа (sarilumab), прилаган съвместно с metotreksat (MTX) при лечението на възрастни лица с РА.

Този препарат ще се прилага при лица със средно тежко и тежко протичане на заболяването, при които е потвърдено, че терапията с противоревматоидни модифициращи лекарства не действа или има сериозни противопоказания. Препаратът Kevzara може да се прилага като монотерапия при лица с непоносимост към MTX, а също и в случаите, когато лечението с metotreksat е неуспешно.

Kevzara е биологично лекарство, човешко моноклонално антитяло, което се свързва с рецепторите на интерлевкин-6 (IL-6R), блокиращ предаването на про-възпалителни сигнали с посредничеството на IL-6. Установено е, че при лица с РА има повишено равнище на IL-6 в синовиалната течност. Това играе важна роля в патологичния възпалителен процес и разрушава ставите, а това са основни характеристики на РА.

Известно е, че РА е трудно за лечение заболяване, което веднъж появило се, се развива и съществува до края на живота на човека. Мнозинството лекари са изправени пред сериозния проблем и предизвикателство по отношение на избора на терапия (вида лекарство), която ще е най-успешна при всеки конкретен човек.

Според представители на фирмата производител Kevzara действа по различен начин в сравнение с част от най-често използваните биологични лекарства, а регистрацията му е добра възможност за много лица с РА, при които огромни незадоволени потребности в лечението.

Известно е, че от РА страдат около 2,9-3 милиона европейци. Болестта се манифестира най-често при лицата на възраст 35-50 години и много по-често се появява при жените, в сравнение с мъжете. За съжаление в рамките на около 5 години е възможно да се стигне до тежка инвалидност.

И така: ново лекарство, което от 12 юли 2017 г. е разрешено за употреба в ЕС. Остава да се види, кога лекарството ще се появи в България и какъв ще бъде достъпа до лечение с Kevzara, както и какви резултати ще покаже неговото приложение.

Източник: MSX/RZ (2017) Nowy lek biologiczny w leczeniu RZS zarejestrowany w UE. W: Rynek Zdrowia, 12 lipca 2017, http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/nowy-lek-biologiczny-w-leczeniu-rzs-zarejestrowany-w-ue,174622,1011.html

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама