Етикети

, ,

Който се е освободил от личните си предразсъдъци трябва да е подготвен да „плува“ в чуждите, да знае, че често ще остава неразбран.

***

Човек се научава за две-три години да говори и цял живот се учи да мълчи.

***

Всяко нещо се осмисля чрез своята противоположност. Светлината чрез тъмнината, духът чрез бездуховността.

***

Напредъкът по-скоро наподобява брауново движение, отколкото линейна проекция.

***

Често да искаш е по-сладко от това да имаш.

***

Всеки живот, веднъж появил се, заслужава да бъде изживян. Само трябва да му дадем възможност да се реализира.

***

Историята е пълна с успехи и провали, с достойнство и падения. Но животът на малкия човек почти отсъства, освен като масов пълнеж на историческия фон.

***

Когато камък удари стъкло – жалко за стъклото. Когато стъклото удари камък – жалко за стъклото. По-слабото винаги е потърпевшо от по-силното. Затова отказът от прилагане на сила над по-слабото е признак на благородство и величие.

***

Който изисква много от себе си, изисква много и от останалите.

***

Логиката и рационалността са боговете на мислещите люде.

***

Мъжът и жената трябва да мислят преди да дават обещания. Обещаеш ли – направи го. Другото е непочтеност и слабост.

***

Между истински приятели не може и не трябва да има неразбирателство. Неразбирането е благодатната почва, раждаща враждебност.

***

Всяка война е престъпление… спрямо живота.

***

От великото до смешното и резила има само една крачка. Направиш ли я връщане назад няма.

***

Обстоятелствата са истинският господар на хората. Трябва да осъзнаем ограниченията на свободата си. Без това сме роби.

***

Честта и достойнството се измерват с друг аршин, а не с мерките на площада.

***

Всеки мир е за предпочитане и пред най-„невинната“ война.

***

Страданието прави силния по-силен, а слабия премазва.

Божидар Ивков