Етикети

, , , , , , ,

Излезе от печат и електронното издание на сборника „Морал и етика на справедливостта в съвременното общество“.

Статиите в сборника представляват доработените доклади на участниците в Дванадесетата национална конференция по етика, посветена на темата: „Морал и етика на справедливостта в съвременното общество”. Този научен форум е проведен на 18 ноември 2016 г. в РКИЦ – София.

Тук предоставям възможността на всеки, който се интересува от тази проблематика, да се запознае подробно с всеки един от материалите, включени в сборника. За тази възможност трябва да благодарим, както на съставителите и научните редактори доц. д-р Емилия Маринова и проф. Максим Мизов, така и на секция „Етически изследвания“ в Института за изследване на обществата и знанието при БАН. И разбира се, не на последно място, на издателите: ИК „Авангард Прима“ и фондация „Солицарно общество“.

Приятно четене.

доц. д-р Божидар Ивков

Cover 4 0

Body-1

Реклама