Етикети

, , ,

Всеки, който чете знае, че има три основни рода литература и съответно книги: художествена литература, научно-популярна литература и научна литература. Всеки род съдържа в себе си множество видове и жанрове, родени от опита на човечеството, от стремежа да се задоволят все по-големите и разнообразни потребности от знание, различни интереси, да се задоволят и успокоят различни чувства и емоции.

Ползите от четенето на книги са несъмнени и са се превърнали в социални леми. Съществуват общи за трите рода литература ползи, но и специфични, присъщи само за даден род.

Тук се опитвам да изведа и да систематизирам ползите от четенето на научно-популярна литература и книги. Засега това се случва само на дескриптивно равнище, оформяйки в някаква конкретика всяка една от ползите, които съм открил за себе си. Всяка причина-полза може и трябва да се развие по-задълбочено на основата на научни данни и изследвания. Ето защо тези причини-ползи трябва да се разглеждат по-скоро като хипотези, отколкото като закономерности.

Важно е да се има предвид, че ползите от четенето на научно-популярна, а и всеки друг род, литература, имат една специфична характеристика. С времето те се мултиплицират в геометрична прогресия, като посоката на развитие следва тенденцията: колкото повече четем, толкова по-големи и многостранни са ползите за нас от четенето.

И така, тук Ви представям 16 причини-ползи, поради които си заслужава усилието да четем научно-популярна литература.

***

(1) Обогатява знанията ни в области, които са малко или повече далечни от нашата основна сфера на професионална дейност и образование.

(2) Развива мисленето ни по начин, който е различен от „рутинния“ за нас, придобит от работата ни в определена сфера.

(3) Развива абстрактното и асоциативното ни мислене.

(4) Разширява кръгозора ни.

(5) Източник е на добри хрумвания и важни идеи.

(6) Помага за развитие на способността ни да разпознаваме повтарящи се модели.

(7) Помага ни все по-лесно да откриваме и да даваме отговри на най-трудните въпроси: „защо?“ и „как“.

(8) Намалява стреса от ежедневието.

(9) Развива начина ни на изразяване и обогатява речниковия ни запас.

(10) Обогатява и развива понятийния апарат, който използваме.

(11) Развива увереността ни в самите нас, обогатявайки и разширявайки познанията ни.

(12) Развива и разширява творческите ни възможности и стилът ни на писане.

(13) Подобрява мозъчната активност и снижава риска от поява и развитие на болестта на Алцхаймер.

(14) Подобрява и засилва възможностите ни за концентрация.

(15) Чудесен начин за прекарване на свободното време.

(16) Позволява ни да мечтаем в много по-широки рамки, да обогатяваме и развиваме мечтите си.

доц. д-р Божидар Ивков