Етикети

, , , , , , ,

Известно е, че т.нар. биоподобни (или биосимилари) лекарства навлизат все по-широко в клиничната практика при лечението на множество автоимунни заболявания. Те са заместители на оригиналните биологични лекарства и се появяват в терапевтичната практика след изтичане срока на патента на оригиналите. Резултатите от изследванията и натрупания клиничен опит при прилагането на биоподобните лекарства показват, че въпреки първоначалните съмнения заместителите са се също толкова успешни и безопасни, колкото са референтните лекарства.

БИОПОДОБНИ ЛЕКАРСТВА

доц. д-р Божидар Ивков