Етикети

, , , , ,

Досадникът е човек, който замърсява мисловните пространства на самотата ни, без да има и най-малка представа за вредите, които нанася.

***

Интересите ни са визитката на нашата духовна същност.

***

Всеки национализъм е път за никъде, осеян с трупове.

***

Европа представлява едно социално пространство, пропито с исторически наслоения, противоречия, предразсъдъци и стереотипи. Те са зле прикрити от цивилизационната мъгла на съвременната политическа идеология, която превръща самите европейци в нещо проблематично, а борбата с бедността, социалното изключване и драстичните социални неравенства е превърната в позлатени имитационни украшения на загрижеността за човека.

***

Животът не търпи да бъде подменян нито от вярата-откровение, доведена до абсурда на религиозния фанатизъм, нито от „чистия“ разум на технологичната рационалност.

***

Интелектът е притежание на отделния индивид. Великият интелект – на човечеството.

***

Любовта е алхимия на самотата.

***

Няма по-опасна „политика“ от тази, която се представя като единствено истинна и възможна. Истината за обществото и човекът винаги е сложна и дори най-великите философски и/или социологически системи само ни доближават в някаква степен до нея.

***

Ако не виждаш малките неща, ще пропуснеш и великото.

***

Безразличието и омразата са най-прекия път до ада, в който ценностите са мъртви.

***

Животът е постоянен процес на себе търсене. Процес на непрекъснато отговаряне на въпросите: кой съм Аз? и къде съм Аз?

***

Най-трудно се преживяват болките, предизвикани от сблъсъка с глупостта на ближните, особено на тези, на които сме дарили власт.

***

Човек има и природа, и история. Проблемът е кое надделява!

Източници: https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82

http://magnifisonz.com/2016/08/03

Божидар Ивков