Етикети

, , ,

В новия брой:

Нова класификация TNM 8-а редакция ще влезе в сила от 1 януаря 2018 г.

ILAE е обновила класификацията на епилепсията

Нови резонансни клинични изследвания в кардиологията

1. FOURIER

2. EINSTEIN CHOICE

3. VISION study

IN BREVIS

доц. д-р Божидар Ивков

IN BREVIS-4