Етикети

, , , ,

Колегата д-р Драгомир Драганов е млад изследовател, с когото имам честа и удоволствието да работя съвместно. Публикуването на неговия текст в моя блог е благодарение на неговото съгласие и съдействие.

„Написах това, за да споделя притеснението си. Да обърна внимание. Да сигнализирам някак, доколкото мога. Да покажа, на базата на примери, че тоталитарните доктрини и практики, тихичко печелят пространство и поле за действие в политическия ни живот. И очевидно болшинството от партиите (и вляво, и вдясно, и в центъра) са напълно удовлетворени от това. Или поне нямат проблем с това“ – пише в увода си авторът.

Предлаганият анализ е много смислен и важен. Дори само поради това, че съществува реална опасност да гледаме на живо „1984“. А може би вече филмът е започнал?

Това зависи от нас.

доц. д-р Божидар Ивков

TOTALITARIZAM

Реклама