Етикети

, , , , ,

„Лекарската етика принадлежи към най-важните въпроси, разглеждани по време на II Конгрес „Здравни предизвикателства“, защото ако моралните норми не бъдат съблюдавани и подкрепяни от лекарите и стоматолозите, то разговорът по другите въпроси губи смисъла си“ – е казал Мачей Хаманкиевич, председател на Висшия медицински съвет в Полша.

За релациите на лекарите с фармацевтичната промишленост, в контекста на лекарската етика, е говорила Зита Казмиерчак-Загурска, заместник председател на Висшия медицински съвет в Полша. Според нея, когато лекарите влизат в сътрудничество с дадена фармацевтична фирма, те трябва да си зададат няколко въпроса: „каква е целта на сътрудничеството; какъв характер ще има зависимостта, която ще възникне в резултат на това сътрудничество; какво ще бъде отношението към това сътрудничество от страна на пациентите, лекарската колегия и общественото мнение“. Според мен, българските лекари – със сигурност не всички, но преобладаващото мнозинство – изобщо не си задават подобни въпроси, а по-скоро са поласкани и горди, че са потърсени за „сътрудничество“. Но това е мое, частно мнение.

Гцегож Врона, главен представител за професионалната отговорност, е засегнал темата за „нарушаване на правилата за професионална етика и отговорност на лекарите“. Той е информирал, че за периода 2009-2016 г. към представителството са подадени 24 хил. информации за възможни професионални нарушения. Той е обърнал внимание, че въпреки ширещото се мнение, оплакванията, свързани с търсене на материална изгода от страна на лекарите не доминират в каталога на провиненията, а точно обратното – те са рядкост.

Габриела Моравска-Станецка, представител на Правното бюро на адвокатите и юрист консултите в Катовице, е говорила за ролята на юриста в болницата, а също и при решаването на проблеми, свързани с лекарската деонтология (в случая наука за професионалния дълг на лекаря). Според нея юристът в болницата се възприема от лекарите като част от администрацията на болницата.

„Лекарите не са убедени, че адвокатът ще им помогне при решаването на проблемите, с деонтологична природа“ – е казала докладчикът. Това мнение обаче, се променя коренно, когато при адвокатите отива лекар с конкретен проблем. „Тогава се появява мнението, че мен ме обвързва адвокатската тайна“, отбелязала Моравска Станецка.

Презентацията на проф Йенджей Скжипчак от Университета „Адам Мицкиевич“ в Познан, е била посветена на въпроса на конституционното правило за свобода на изразяването и правото на критика в контекста на чл 52 от Етичния лекарски Кодекс. Според този член лекарят е длъжен да внимава особено при формулирането на мнение за професионалната дейност на друг лекар и по-специално не трябва публично да го дискредитира по какъвто и да било начин – широко разпространена неформална практика сред българските лекари.

Особен интерес, струва ми се, е представлявал доклада на проф. Яцек Собчак, посветен на последните изменения в правото по отношение на ограничаване на лекарската тайна.

Каквито и въпроси още да са били разглеждани според мен е важно, че полската лекарска гилдия поставя етиката на преден план в дейността на лекарите и проблематизира редица въпроси, които пряко или косвено засяга качеството на здравеопазването и здравето на пациентите. Зад този дебат прозира, макар и не толкова ясно, загрижеността на лекарите за здравето на всеки поляк. Нещо, което – поне на мен – ми е доста трудно да кажа за българските лекари.

Истината всъщност като че ли наистина е „заключена“ в максимата, че без медицинска етика, всички останали въпроси в сферата на опазването на здравето губят смисъл, защото се превръщат в източници на конфликти, които понякога е доста трудно да бъдат разрешени. Дори зачестяват случаите, когато пациентите или техни близки, „вземат правораздаването“ в свои ръце, а това има едно единствено измерение: физическо насилие над лекаря. Но дори и в условията на диво опазаряване на здравеопазването и на неработеща съдебна система в България, физическото насилие не е добър подход и метод за решаване на конфликти.

Източник: RR/Rynek Zdrowia (2017) Hamankiewicz: bez etyki wszystko traci sens. http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Hamankiewicz-bez-etyki-wszystko-traci-sens,171077,2.html

снимка: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Hamankiewicz-bez-etyki-wszystko-traci-sens,171077,2.html

доц д-р Божидар Ивков

Реклама