Етикети

, ,

Руското интернет издание „Индикатор“ (www.indicator.ru) публикува обобщени резултати от британско изследване за връзката между някои автоимунни заболявания и риска от развитие на деменция [1].

Учени от Оксфордския университет са изследвали връзката между някои автоимунни заболявания и риска от развитие на деменция. Резултатите от изследването показват, че при хората с този род заболявания се повишава риска от манифестация и развитие на деменция. В подробности с резултатите от изследването всеки може да се запознае в Journal of Epidemiology & Community Health [2].

Британските учени са анализирали историите на заболяванията на английски пациенти, регистрирани  в периода 1997-2012 година. Те се интересували от следния въпрос: могат ли автоимунните заболявания, например целиакията (глутенова ентеропатия или глутенова болест) или множествената склероза, да имат връзка с развитието на деменция.

На анализ били подложени над 1,8 милиона лица с 25 различни автоимунни заболявания. Оказало се, че 18 (72%) от тези болести показват тясна връзка с деменцията. Така:

– множествена склероза – повишава риска от развитие на деменция с 50%;

– болестта на Адисън – повишава риска от развитие на деменция с 48%;

– лупусът – повишава риска от развитие на деменция с 46%

– псориазисът – повишава риска от развитие на деменция с 29%.

Данните сочат, че хората с автоимунни болести развиват най-често съдова деменция (http://www.medik.bg/?page=cat&id=132) и болест на Алцхаймер (http://www.medik.bg/?page=cat&id=133). Рискът от развитие на деменция е по-висок при мъжете с МС, отколкото при жените. При хората с други автоимунни болести рискът е приблизително еднакъв[1].

Изследователите отбелязват, че засега не са успели да открият значителен брой връзки между риска от развитие на деменция и наличието на автоимунни заболявания. За да потвърдят резултатите си учените планират по-нататъшни изследвания.

Струва ми се обаче, че едно е сигурно: наличието на автоимунно заболяване повишава риска от развитие на деменция. Този извод е важен, за да могат хората с такива заболявания да предприемат профилактични мерки срещу развитието на деменцията в по-късна възраст, което би им позволило да съхранят постигнатото качество на живот с автоимунно заболяване.

Източници:

[1] Индикатор (2017) Аутоиммунные заболевания повышают риск развития слабоумия. https://indicator.ru/news/2017/03/01/slaboumiye/

[2] Wotton, C. J., M. J. Goldacre (2017) Associations between specific autoimmune diseases and subsequent dementia: retrospective record-linkage cohort study, UK In: Journal of Epidemiology & Community Health 0:1–8. doi:10.1136/jech-2016-207809 7

доц. д-р Божидар Ивков