Етикети

, , ,

Излезе от печат книгата:

„СБОРНИК ДОКЛАДИ от IV Национална конференция “БИОЕТИКА И БИОПРАВО – МОДЕРНИ ПРАКТИКИ И ПОЛИТИКИ НА БЪДЕЩЕТО”, 21 – 22 Октомври 2016г. НБУ, София“, ISBN 978-954-535-960-6.

Тя е издание на Нов Български Университет.

Организирана от Департамент „Здравеопазване и социална работа“ при Нов Български Университет, Фондация за развитие на правосъдието и Професионален сайт „Предизвикай правото!”. https://challengingthelaw.com/

Тук нямам за цел да правя нито рецензия на книгата, нито да давам оценка. Текстовете в нея сами по себе си говорят за значимостта на проблематиката, както и за високото научно ниво на разработките. Сборникът е уникален със своята интердисциплинарност и с многообразието на темите, които се проблематизират в него.

Като участник в конференцията искам да споделя още нещо удивително. Когато на едно място се събират учени от различни области на науката много често възникват понятийни и терминологични проблеми и неразбиране – „езикови бариери“ между представителите на различни научни дисциплини. На тази конференция подобен проблем нямаше – освен интелектуалната атмосфера, горещите дискусии и взаимното уважение, цареше и пълно разбирателство. И не случайно д-р Ставру отбелязва във встъпителните си думи: „като едно от най-ценните постижения следва да бъде посочено утвърждаването на място за общуване и дискусия между специалисти и експерти в различни научни полета: философия, етика, социология, психология, право, медицина, биология, екология, икономика, по въпросите засягащи развитието на медицината и биотехнологиите“. Част от проблемите вероятно изглеждат като изведени от научнофантастичен филм, но те са неотменна реалност на съвременната действителност, независимо дали осъзнаваме това или не.

Предмет на изследване са такива значими теми като моралните граници на вмешателство на медицината, влиянието на технологиите върху асистираната репродукция и върху бъдещето на детето, признаването на роботите за „електронни лица“ със „специфични права и отговорности“, социални и етични проблеми, свързани с генното инженерство, дали детето трябва да е запознато с биокорените си (донорите), проблеми, свързани със сурогатното майчинство, нови погребални практики и техния социален ефект, проблемите около съобщаването на лоша новина, живот с и преживяване на ревматоидно заболяване в контекста на траектория на страданието и др.

Ако трябва да обобщя с едно изречение: книгата е изключително интересна и – най-меко казано – си заслужава усилието да бъде прочетена, а поставените в нея проблеми осмислени.

Длъжен съм да изкажа своята благодарност на гл.ас. д-р Стоян Ставру с чието съдействие и разрешение мога да публикувам тук самата книга и всеки, който желае да се запознае подробно с нея.

доц. д-р Божидар Ивков

bioetika-i-biopravo_moderni-praktiki-i-politiki-na-badeshteto_2017

Реклама