Етикети

, , , , , , ,

Биоподобните лекарства! Какво представляват? Това генерици ли са? Имат ли едно и също действие, като биологичните медикаменти? На тези и още много въпроси се дава отговор в брошурата, която публикувам по-долу.

Тя е създадена с мисъл за хората, които имат потребност от информация за биоподобните лекарства. Вероятно ще е много полезна като изходна информация за всички заинтересовани, тъй като една не малка част от българските ревматолози не си правят труда да обясняват достатъчно – ако изобщо обясняват – същността на биологичната терапия, възможностите на биологичните и/или биоподобните лекарства.

Настоящата публикация е съвместна с ОПРЗБ в рамките на постоянната програма за информираност на хората с ревматоидни заболявания.

доц. д-р Божидар Ивков

za-biopodobnite-lekarstva