Етикети

, , , , ,

В началото биде идеята! После биде реализацията! А след това биде публикацията… във фейсбук. После отново биде идея! Но ние като Творец, рефлексирайки, разбрахме, че сме пуснал идеята да плава безпризорна в океана на глупостта и посредствеността. И биде реализацията – изтрих публикацията… от фейсбук. И след това я публикувам тук, в нашия творчески блог, за да я върна отново на човека. Този път обаче ще я заселим само на онези малки островчета на мъдростта, където ще бъде разбрана.

Отново биде идея, Така публикувана, идеята се смята за защитена като интелектуална собственост от грубите плагиатски посегателства на най-надарените с мързел, наглост и глупотевина.

Книжен разменник

Художествена литература

Заменям „И сам войнът е войн“ за „Срал и заспал“,

Заменям „Тичайте за здраве“ за „Почини си след толкова тичане“,

Заменям „Сенна хрема“ за „Страничен ефект“,

Заменям „Четири слепи мишки“ за „Воайорът“,

Заменям „Лекари“ за „Вледенен“,

Заменям „Очите на Сталин“ за „Несвяст“,

Заменям „Довършителката“ за „Заспивай сладък сън“,

Заменям „Правилата на привличането“ за „Неандерталец“,

Заменям „Дрога“ за „Аборт“,

Заменям „Фатално лекарство“ за „Признаци на живот“,

Заменям „Ваксината“ за „Пътят на скелета“,

Научна и научно-попуярна литература

Заменям „Чистота и опасност“ за „Огледала и маски“,

Заменям „Генеалогия на модерността“ за „Свободно падане“,

Заменям „Развитието като свобода“ за „Страхът от свободата“,

Заменям „За индивидуалността“/или „Рехабилитация на инвалиди“ за „Защо политиците лъжат“,

Заменям „Човешката кондиция“ за „Тъмната материя. история на лайното“,

Заменям „Прекариатът“ за „Контрадемокрация“,

Заменям „Раждането на клиниката“ за „Надзор и наказание“,

Заменям „Тоталните институции“ за „Под повърхността“,

Заменям „История на сексуалността“ за „Да гледаш болката на другите“,

Заменям „Аутсайдери“ за „Да имаш или да бъдеш“,

Заменям „Човекът за себе си“ за „История на лудостта…“,

Заменям „Културата на болката“ за „Социално конструиране на деменцията“,

Заменям „Здраве“ за „Риск“,

Заменям „Да бъдеш лекар, да бъдеш пациент“ за „Хроники на болката“.

***

И дойде седмата минута. И Творецът спрях да си почина. И дойде решението. Някой друг път,  когато пак имам много работа и няма какво да правя, ще отворя следващия разменник.

Божидар Ивков

(посланник на Твореца)