Етикети

, , , , , , , , ,

Под това заглавие в края на 2016 г. в Полша се появи книгата на Хаджун Чанг, известен на българския читател с изданието на ИК „Изток-Запад“ „23 неща, които не ни казват за капитализма“.

Ha-Joon Chang е роден през 1963 г. Икономист, доцент в Кембридж, автор на популярни книги – освен споменатата, както и представяната тук книги, той е автор и на: „Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective“, (2002). Интересен факт е това, че Хаджун Чанг попада на 18-о място в ранг листата на Световните интелектуалци (World Thinkers) на Магазин Проспект.

„Лошите самаряни…“ е вълнуваща история за скока на бедняците до шампиони на глобалните пазари. Историята не е нова, но по същество е малко позната, защото обикновено победителите я пишат и са в състояние да прикриват неугодни за тях факти, а да създават работещи за техните интереси митове. Привържениците на свободната търговия, невидимата ръка на пазара и за оттеглянето на държавата от икономиката (дерегулацията) правят всичко възможно другите да забравят, че днешните лидери на световната икономика, са затворили или поне силно са ограничили достъпа до техните пазари, защитават по всевъзможен начин от – обожествяваната от тях външна – конкуренция, подпомагат частния бизнес с публични средства (последната криза от 2008 в САЩ е очевидно доказателство за това), упражняват насилие върху по-малки и по-слаби икономики, като българската например и т.н.

По произход авторът на книгата е южнокореец и е имал възможност да наблюдава пряко един от най-големите цивилизационни скокове в историята на човечеството, извършен в Юна Корея. Той критикува и атакува лицемерието на най-силните и дава възможност за извличане на поуки от реални преживявания, а не от доминирани, целенасочено насочени към масова манипулация медийни истории за развитието и просперитета.

Хаджун Чанг създава икономическа книга, но с достъпния си начин на писане и разкриването на рядко осветлявани аспекти, той обяснява и представя историята на икономиката на капитализма.

Книгата на Чанг се появява в публичното пространство още през 2007 г., т.е броени месеци преди финансовата криза от 2008-2009 г., която разруши почти мигновено редица митове. Според него много западни държави, които в миналото и сега пропагандират по целия свят либералната и неолибералната икономика, свободната търговия, намаляване или премахване на митата, дерегулация на пазарите и др., като единствената и най-добра рецепта за бързо и трайно развитие на икономиката, всъщност са провеждали напълно различна политика – подкрепа на избрани браншове, митнически бариери (какво друго ако не това са квотите на ЕС), дотиране на износа и изобщо тотална подкрепа на бизнес принципа „частни печалби, обществени загуби“.

Книгата е написана на достъпен за всеки неспециалист език – тя не е академична история на икономиката. Ето защо всеки читател придобива ясна представа за промените през последните 200-300 години. В една от рецензиите на книгата се казва: „Цялата работа има проблемен характер, изходен пункт са поредните елементи на икономическата политика, които след това авторът подлага на анализ именно от историческа гл.т. Следователно не е негова цел познанието на историята, а използването й като инструмент, подкрепящ друг клон на науката“.

Освен многото достойнства книгата има и своите недостатъци. Ето какво се казва например в същата рецензия: „Авторът, когато разглежда предимствата на насърчаването на развитието на промишлеността (митнически бариери, субсидии), също така показва как прекалеността на тези действия може да навреди в дългосрочен план. Това е важно да се помни, защото въпреки възторга на автора по отношение на държавната подкрепа и дори държавната собственост, той си остава в руслото на капиталистическите идеи и свободния пазар. Предупреждавам ви по този начин относно някои възможни притеснения, че в тази книга нямаме работа с прослава само на държавните форми на собственост или с комунистическата икономическа система“.  Интересно ми е, къде е била създадена и как е съществувала „комунистическа икономическа система“? Явно авторът на рецензията също е „заразен“ от идеологемите на развития капитализъм. Но това е друга тема.

Така или иначе книгата си заслужава. Искрено се надявам, че издателство „Изток-Запад“ ще преведе книгата на български и всеки ще има възможност да се запознае с нея. Защото това е добра книга и заслужава да бъде прочетена. Поставят се въпроси, както и миналото ни се изправя в съвсем друга светлина. Разбира се, книгата не трябва да се приема безкритично, особено когато става дума за българските реалности.

Източници: Chang Ha-Joon (2016) Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu. Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa.

„Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu” – Ha Joon Chang – recenzja. http://historia.org.pl/2016/11/12/zli-samarytanie-mit-wolnego-handlu-i-tajna-historia-kapitalizmu-ha-joon-chang-recenzja/

доц. д-р Божидар Ивков