Етикети

, , ,

Голата истина винаги е до болка конкретна.

***

Истината е потребна на тези които имат цели и работят за тяхното постигане.

***

Ако фактите противоречат на моите идеи и размисли, толкова по-зле за фактите, защото трябва да се променят.

***

Ако човекът прави своя цел само и единствено парите, то в това е заложен неговия личен интерес. Останалото е популизъм и манипулации.

***

Възможно е, както казва Хегел, благодарение на войните да се запазва нравственото здраве на народите, но се губи тяхното физическо здраве.

***

Бракът е узаконена проституция… и на мъжа, и на жената.

***

„Нищо ново под слънцето“ – често казваме ние и повтаряме грешките си или тези на предците си.

***

Нравствеността се засмуква още с първото кърмене на детето.

***

Днес страданието е религия само в контекста на някаква патология.

***

Във вежливостта на мъжете към жените винаги има еротичен подтекст.

***

Да имаш воля означава да имаш силата да взимаш решения и да действаш съобразно с тях.

***

Всяко художествено или научно произведение принадлежи на своето време. Единици са тези, чийто идеи изпреварват времето.

***

Възпитанието има за цел да направи човека самостоятелно и морално същество, т.е. същество със свободна воля, зачитащо волята и на другите, без да принизява себе си.

***

Държавата би трябвало да е реалността на моралните идеи, а не на властта на парите.

***

Езикът е тяло и инструмент на мисълта.

***

Злото не е нищо друго освен погрешна или липсваща оценка на ценността на живота.

***

Идеал е всяка действителност в своята най-висша истина, която е непостижима.

***

Изкуство без известна доза рационалност и наука, без известна доза чувственост, са ялови.

***

Истината се ражда като невъзможност и си отива като разбиращо се от само себе си.

***

Всяка истината има своето време.

***

Истинската вежливост трябва да се разглежда като изначален дълг, защото човек е длъжен да изпитва уважение към себеподобните си.

***

Личната изгода се постига чрез нравствено поведение и зачитане на другите.

***

Шедьоврите на изкуството остават трябва да бъдат достъпни и доставят наслада във всички времена и на всички народи, без да бъдат под принудата на какъвто и да било религиозен фанатизъм.

***

Покажи ми какво и как правиш, за да разбера какъв си.

***

Величието е рожба на самоограничаване от излишества.

***

Майката е богът на детето.

***

Навикът е трудно преодолима субективна необходимост.

***

Този, който прекалено се страхува от грешки, прави най-лошата грешка – бездейства.

***

Не това, което е, предизвиква у нас чувство за нетърпение и страдание, а това, което не е такова, каквото трябва да бъде или на нас ни се иска да бъде.

***

Всичко, което губи своите качества престава да бъде това, което е.

***

Нищо велико на този свят, не е сътворено без искрата на страстта.

***

Ако един въпрос остава без отговор, то той трябва да бъде зададен по друг начин.

***

Нежеланата помощ е насилие.

***

Всичко, което е постигнато постепенно, е по-добро от внезапната промяна, родена от нечии капризи.

***

Най-силното оръжие е речта, но трябва да имаш много ум, за да го ползваш така, че да не се нараниш и да не нараниш околните.

***

Посредственият човек е дом на скуката.

***

Добро заради самото добро, е зло.

***

Човекът е това, което е, не толкова благодарение на образованието, колкото на самообразованието си.

***

Човек е свободен или роб в зависимост от това, как е възпитан – да отстоява или да търпи.

***

Животното човек е създало много прилагателни за себе си.

***

Човекът е историята на делата му, а не на неговите притежания.

***

Човекът не може да е господар на природата, защото не е господар на самия себе си. Когато овладее себе си, той ще се откаже да господства над природата.

***

Източник: Хегел – Щастлив е този, който е уредил битието си така, че да съответства на особеностите на неговия характер. http://magnifisonz.com/2016/10/02/%D1%85%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB-%D1%89%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B8/

Божидар Ивков