Етикети

, , , , , , ,

Здравното министерство на Полша припомня, че системната реформа в здравеопазването е инициирала изменение в Закона за лечебната дейност, което е влязло в сила на 15 юли 2016 г. Тази промяна е спряла комерсиализацията и приватизацията на държавните болници – процес, който в България тече с пълна сила. Според полските специалисти това ще съхрани публичния характер на здравните заведения, а за здравето на гражданите отново ще бъде отговорна държавата.

„Това е Закон, който трябва да промени нещо, нещо, което през последните години работеше лошо. Универсалност на достъпа (или достъп за всички – б.м.-Б.И.), е една от най-важните характеристики на съвременните здравеопазни системи“ – казва министърът на здравето Константин Радживил. Между другото, комерсиализацията на здравеопазването, непрекъснато ограничавания достъп до лечение и здравни услуги, толерирането на частните болници (призвани да печелят) за сметка на държавните (призвани да извършват здравно-социална дейност), са част от фундаменталните разлики между българското, на което са присъщи тези характеристики, и полското здравеопазване.

Според полското министерство на здравето промяната в Закона е донесла изменения в следното:

– Публичните субекти могат да продават част от акциите си в държавни дружества или в дружества на местните власти, при условие, че се запазва вида на управлението в тях (т.е. запазва се контрола на институцията).

– SPZOZ (самостоятелни публични здравни заведения) не могат да бъдат превръщани в акционерни дружества, в случай на нетна загуба.

– В съществуващите капиталови дружества, в които публични субекти имат над 50% участие, няма да се изплащат дивиденти.

– Болниците вече не са задължени да имат скъпи застраховки поради медицински събития.

– Местните органи на властта могат да финансират допълнителни здравни услуги за пациенти в SPZOZ.

– Създаващ субект може да делегира своите SPZOZ на друг създаващ субект, между другото единица на местното управление или публично медицинско училище (напр. органите на окръга могат да делегират ръководството на болницата на воеводството).

Според Закона за медицинска дейност в Полша създаващ субект е юридическо лице или орган, който е създал на терапевтичен субект под формата на публично здравно заведение или бюджетна единица.

Трудно е да се каже дали това са добри и ако да, до колко, промени в сферата на полското здравеопазване. По-важното е, че държавата поема отговорността за здравето на своите граждани и търси максимално ефективни пътища за подобряване здравето на поляците.

Няма да споря с тези, които веднага ще „скочат“ срещу подобна намеса на държавата в сферата на здравеопазването. Само ще приведа един кратък цитат от книгата на Ж. Р. Д. Сантуш „Ръката на Сатаната“:

„- С избирането на президента Рейгън реториката на свободния пазар и регулацията преживяла нов и могъщ подем. Идеята била проста: пазарите се справят добре и сами, правилата възпрепятстват работата на свободната икономика. Регулацията не е решение, а проблем – пазарът трябва да е абсолютно свободен. Махнете правилата!

– Има някаква логика…

– Логика, която само наивник би признал! – отвърна категорично Томаш. – Представете си, че няма закон, който да забранява убийствата. Какво би станало тогава? Гладен мъж вижда старица да излиза от супермаркета и я убива на улицата, за да изяде покупките й. Хората щяха да се избиват за щяло и нещяло. Точно за това е забранено да убиваш. Законите ни разграничават от зверовете. Те са регулация, създадена, за да попречи на дадена система да бъде поразена от късо съединение. Глупаво е да мислим, че не е необходимо да забраняваме убийствата, защото убийците могат да се регулират сами. Това няма да проработи… Дори в природата има закони. Законите са регулатор… Щом вселената, природата, животът, обществото и дори спортът се нуждаят от правила, за да функционират, защо пазарите трябва да са изключение и да не бъдат регулирани? В това няма никакъв смисъл!“

Регулацията в здравеопазването е абсолютно задължителна и то регулация, която да държи свободния пазар далеч от здравеопазването. В противен случай след 10-20 години България може и да няма изобщо необходимост от система за опазване на здравето поради… липса на население.

Литература

MZ/Rynek Zdrowia (2017) MZ: dekomercjalizacja szpitali zapoczątkowała reformę służby zdrowia. http://www.rynekzdrowia.pl/polityka-zdrowotna/mz-dekomercjalizacja-szpitali-zapoczatkowala-reforme-sluzby-zdrowia,169164,14.html

Сантуш, Ж. Р. Д. (2016) Ръката на Сатаната. ИК „Хермес“, Пловдив, с. 206.

доц. д-р Божидар Ивков