Етикети

,

  1. Терминология, прилагане.

Ревматизъм – отнася се до различни болезнени състояния, които увреждат стави, кости, хрущял, сухожилия, връзки и мускули;

Ревматичните заболявания, наричани също така и мускулно-скелетни заболявания, се характеризират с болка и последващо намаляване на обема на движение и функцията в една или повече области на опорно-двигателния апарат; при някои заболявания има признаци на възпаление: подуване, зачервяване, затопляне в засегнатите райони. Ревматичните заболявания също могат да влияят на вътрешните органи;

– Някои хора използват думата артрит, за да обозначат всички ревматични заболявания. Артритът, което буквално означава възпаление на ставите, представлява само част от ревматичните болести. Артрит, в тесен смисъл на думата, включва предимно: болки в ставите, скованост,  възпаление и увреждане на ставите.

  1. Ревматичното заболяване не е единично разстройство

Ревматичните заболявания обхващат повече от 200 различни нозологични единици (болести), които се простират от различните видове артрит, през остеопорозата чак до системните заболявания на съединителната тъкан.

 3. Ревматичните заболявания са сред най-разпространените

В индустриализирания свят ревматичните заболявания засягат повече хора, отколкото всяка друга група заболявания. Всъщност една трета от хората от всички възрасти са засегнати в някакъв момент от живота си от тях. В Европа почти всяко семейство е засегнато по някакъв начин от ревматично заболяване. Нещо повече, нелекувани, ревматичните заболявания могат да намалят продължителността на живота.

  1. Кой може да бъде засегнат от ревматични заболявания?

Ревматичните болести засягат всички възрасти и при двата пола, макар че жените страдат от тях по-често в сравнение с мъжете.

 5. Някои фактори могат да увеличат риска от поява и развитие на ревматични заболявания

– Пушене,

– наднормено тегло,

– Генетични фактори,

– Някои професии, при които могат да се увредят ставите и/или при които те се претоварват,

– Стареене.

  1. При ревматичните заболявания има различни симптоми

Възможно е да се предположи, че развивате ревматично заболяване, ако имате следните признаци и симптоми, които включват:

– непреминаваща болка в ставите;

– чувствителност, болезненост;

– възпаление, признак за което е подуване на ставите, скованост, зачервяване и/или повишена локална температура;

– деформация на стави;

– загуба на обем на движение или гъвкавост на стави;

– прекомерна умора, липсна на енергия, слабост или усещане за неразположение.

 7. Диагностика и лечение

Окончателна диагноза на ревматичните заболявания може да се постави чрез оценка на медицинската история, извършване на медицински преглед и/или чрез специфични лабораторни тестове и различни рентгеногрфски изследвания.

Няма едно лекарство или лечение, които са оптимални за всички. Съществуват възможности за лечение, които помагат за редуциране на болката и контрол над симптомите на артрита, много възпалителни ревматични заболявания се лекуват с т.нар. модифициращи заболяването лекарства, които имат по-голямо въздействие от лекарствата, които въздействат само на симптомите на заболяването; нови биологични терапии са още по-ефективни средства.

Лекарствата са традиционното лечение на артрита. Но също така се прилагат: инжекции в ставата или в меките тъкани, алтернативно лечение (акупунктура, хиропрактика …), алтернативни лекарства и хирургически опции. Хората с ревматични заболявания се различават по своя отговор на различните лечения на артрита.

  1. Съществуват много митове и погрешни схващания за артрита

Има достатъчно примери за митове и погрешни схващания за артрита. Те се възпроизвеждат от разпространението на невярна информация и това може да задържи човек далеч от ранната диагностика и правилно лечение. Ето някои примери:

– Артритът е болест на възрастните хора. Факт: Артритът може да се появи във всяка възраст.

Артритът се предизвиква от студен, влажен климат. Факт: сам по себе си климатът не е нито причина, нито лекарство.

Артритът се причинява от неправилно хранене. Факт: Има малко научни доказателства, че определена храна предотвратява или причинява артрит; има няколко заболявания, като подаграта, при които приемът на някои видове храни или напитки (алкохол) може да предизвика атака.

  1. Съществува финансов проблем, свързан с ревматичните заболявания

Икономическата тежест на ревматични заболявания е много голяма: тяхната стойност се оценява на повече от 200 милиарда евро на година в Европа. Според последните проучвания, те са най-скъпото от всички заболявания за европейските системи на здравеопазване.

 10. Ревматичните заболявания имат значително въздействие върху качеството на живот

Ако ревматичните заболявания не се лекуват по подходящ начин, ежедневни дейности като ходене, изкачване на стълби, готвене и лична хигиена се превръщат в проблем. Ревматичните заболявания също могат да имат дълбок ефект върху работоспособността. Те са с най-голям принос като причина за отсъствие по болест и преждевременно пенсиониране, причинявайки физически увреждания, дори и сред хората в трудоспособна възраст.

Преводът е направен по: 10 things you should know about rheumatic diseases. EULAR. http://www.eular.org/myUploadData/files/10%20things%20on%20RD.pdf

Превод от английски език:доц. д-р Божидар Ивков

***

Послеслов от преводача

Настоящият материал трябва да се възприема само и единствено като първично, минимизирано, знание за ревматичните болести. То е първата малка стъпка в процеса на опознаване на този клас болести, а за конкретния човек на неговото конкретно заболяване, на начина на живот с него. Знанието, съдържащо се в този кратък и доста полезен мининаръчник, може да се превърне и в първа стъпка в процеса на адаптация и приемане от страна на човека на ревматичната болест. И в двата случая обаче, е необходимо да се извърви дълъг път, да се натрупа знание за и опит с живота с конкретното ревматично заболяване.

Това, което е важно да се допълни, защото отсъства в този кратък справочник и е специфично за България, е следното.

(1) Наистина ревматичните болести са скъпи, много скъпи. Но не само за здравеопазните системи, както най-често ни се внушава – това е факт и в този материал, но и за цялото общество, още повече за конкретния човек и неговото семейство. Появата и развитието на едно такова заболяване може да доведе семейството до фалит.

(2) Ако ревматичните заболявания са сериозно предизвикателство, според някои дори финансово бреме, за всяка здравна система, те са още по-голямо предизвикателство за социално-икономическата система като цяло, защото загубите са не само преки – разходи за специализирана помощ и лекарства, но и непреки: загуби за обществото от нетрудоспособност, често отсъствие от работа, непродуктивност, преждевременно излизане в пенсия и др. А загубите за конкретния човек са неизчислими.

(3) Здравна система, ръководена само и единствено от икономическия принцип за „разходна ефективност“ по своята най-дълбока същност, е нехуманна, анти човешка. Такава е българската здравна система за тези, които разчитат на здравните си осигуровки, а често и не само за тях.

(4) Внушаваната необходимост от възможно най-ранна диагностика на болестта и адекватно лечение, което по същество е вярно и правилно, не разкрива съществуването на две важни заплахи:

(а) административните бариери и стремежът към печалба в сферата на здравеопазването могат да забавят, както диагностиката (в по-слаба степен), така и адекватното лечение (в огромна степен);

(б) т.нар. „своевременно”, „адекватно“, „подходящо“ – независимо от използваното прилагателно – лечение, никога не е невинно и без отрицателни последици. Ето защо редовното проследяване на процеса на лечение е от изключително значение. Това обаче, също е проблем поради същия принцип – разходна ефективност.

Простата истина, която трябва да разбере човек и да се адаптира към тази реалност, е: появата на ревматично заболяване въвлича човек във война – непрекъсната и продължаваща през целия му останал живот война: със собственото му тяло и със здравната и социалната системи в страната. Ако човек иска да не изгуби още първата битка и/или цялата война, той трябва да е готов за борба, да не се поддава на депресивни състояние, на страхови психози, стрес.

И още една истина. Много малко са другите, по-тежки и по-трудни предизвикателства пред човека, в сравнение с ревматичните заболявания, които поставят или могат да поставят под съмнение и на огромно изпитание неговата човешка същност, неговата идентичност, неговия „Аз“. Веднъж въвлечен насила в тази „война“ той няма друг избор освен да я води, дори само за да спечели тази битка, и още една битка… и още една… В името на живота.

Не искам да звуча нито назидателно, нито кухо патетично. Но ревматичната болест ме е научила, че ако тя оказва голямо и негативно влияние върху пълноценния живот на човека, то неговата, чисто човешката воля и желание за живот оказват хиляди пъти по-голямо позитивно влияние върху пълноценността и смислеността на този живот, върху честотата на изпитваните радост и щастие, върху реализацията на най-човешката потребност – потребността да си потребен.

Диагнозата не е окончателна присъда. Но може да се превърне, ако позволим на болестта да унищожи човекът в нас.

доц. д-р Божидар Ивков