Етикети

, , , , , , , , , ,

ВНИМАНИЕ! Публикуваният по-долу превод не е Наръчник за самолечение. Не е гаранция за отсъствие на странични ефекти от употребата на някое от споменатите в него лекарства.  Не е гаранция за отсъствие на риск от сърдечно-съдови инциденти при употреба на нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВЛ). Винаги при започване или продължаване на лечение с НСПВЛ се консултирайте с лекар, по възможност ревматолог.

 

Новини от миналата седмица [1], отнасящи се до целекоксиб (celecoxib) [2], разкриват как чрез предизвикателство могат да се разберат рисковете и ползите от новоразработените лекарства. Това е особено вярно, когато резултатите от едно проучване противоречат на тези от последните проучвания. И точно това се е случило с целекоксиба.

 Противовъзпалителните лекарства: за и против

FDA[3] одобрява за употреба целекоксиб (Celebrex) през 1999 г. Това противовъзпалително лекарство може да бъде много ефективно лечение при артрит и други болкови състояния. То е било разработено с надеждата, че ще бъде най-малко толкова ефективен, колкото други противовъзпалителни лекарства (като ибупрофен или напроксен), но като причинява по-слабо дразнене на стомаха. Създаването на по-безопасни противовъзпалителни медикаменти е достойна цел, тъй като дразненето на стомаха може да предизвика не само досадна болка или гадене, но и да доведе до язви, кървене, или перфорация. Тези лекарства могат също така да увеличават кръвното налягане и да предизвикват проблеми с бъбреците.

Целекоксиб е известен като COX-2 инхибитор – това е така, защото той е насочен към един ензим (COX-2), участващ в процеса на възпаление. Ибупрофен и напроксен (и много други противовъзпалителни средства) са насочени към СОХ-1 и СОХ-2. Те се наричат „неселективни“ противовъзпалителни лекарства. Защото намаляват възпалението където тези ензими се намират в тялото; СОХ-2 селективните медикаменти, които също намаляват възпалението, го правят с по-малко странични влияния върху стомаха.

И това е вярно. Целекоксиб – и други COX-2 инхибитори, като рофекоксиб (Vioxx), са причинили по-малко стомашни проблеми. Но скоро след неговото одобрение, изследванията пораждат други притеснения: повишен риск от инфаркт и инсулт. Rofecoxib бе отстранен от пазара през 2004 г. И тъй като FDA позволи целекоксиб да остане на пазара, той изиска от производителя да направи допълнителни предупреждения към пациентите. И изиска, също така, допълнително проучване. И затова целекоксиб се завръща в новините тази седмица. Резултатите от PRECISION (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen or Naproxen) trial [4], са публикувани. И новините са добри за целекоксиб.

 Резултатите предлагат по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и по-малко странични ефекти, отколкото се е очаквало

Изследването „ТОЧНОСТ“ е внимателно проектирано и широко мащабно изследване, което анализира въздействието на целекоксиб върху сърдечно-съдовите заболявания. Проучването е обхванало 926 медицински центрове в 13 страни и са наблюдавани повече от 24 000 пациенти с два от най-често срещаните видове артрит (остеоартрит и ревматоиден артрит). Всеки пациент, обект на проучванете е имал по-висок от средния риск за поява на сърдечно-съдови заболявания, което се дължи на наличието на високо кръвно налягане или висок холестерол.

Изследваните лица са били разделени на три групи, всяка от които е приемала противовъспалителни лекарства всеки ден: едната група пациенти са взимали celecoxib, втора група – ибупрофен, а третата напроксен.

Изследваните лица, които са приемали celecoxib в умерени дози:

не са били застрашени в по-висока степен от лицата, приемащи ibuprofen или naproxen от фатален или преодолим инфаркт или мозъчен инсулт;

– много по-малко вероятно е лицата, приемащи celecoxib, да получат сериозни стомашни проблеми, като кръвотечение например, в сравнение с тези, приемащи ibuprofen или naproxen;

– много по-малко вероятно е лицата, приемащи celecoxib, отколкото тези, които приемат ибупрофен, да имат проблеми с бъбреците или да се наложи хоспитализация поради високо кръвно налягане.

 Какво означава това за Вас?

Рядко се случва едно единствено изследване да може да предостави категоричен отговор или да промени практиката за една нощ. Но въпросното изследване е било голямо, добре разработено и скъпо, което едва ли ще бъде повторено в близко време. И, друго изследване на хора с по-нисък риск, е стигнало до подобно заключение през миналата година.

И все пак все още могат да възникват въпроси относно:

Отсътствието на плацебо група. Както е показано при някои други предшестващи изследвания, возможно е трите лекарства, обект на изследване при това проучване, да увеличиват риска от сърдечно-съдови проблеми; без контролна група е невъзможно да се твърди;

Дозата. Изследваните лица са приемали до 400 мг. дневно celecoxib, ако са имали ревматоиден артрит, но само 200 мг. дневно, ако са имали остеоартрит. В действителност лекарите могат да предписват по-високи дози;

Причината за лечение. Това изследване включвало само хора с ревматоиден артрит или остеоартрит. Резултатите от него биха могли да бъдат различни, ако в проучването са участвали лица с други заболявания;

Други здравословни проблеми. Рискът и ползата от celecoxib при хора с други проблеми със здравето (например сериозни бъбречни заболявания), е съмнителен, защото такива хора не са били включени в проучването;

Други медицински лечения. Всички пациенти в това изследване са се лекували от гл.т. на ппредпазване на стомаха; но в действителност това не винаги е така.

Въпреки, че тези проблеми са реални, смятам, че това изследване действително предоставя по-голяма степен на сигурност по отношение на риска от сърдечно-съдови рискове при употреба на celecoxib. И това може да поощри лекарите, които са смятали, че препарата е бил твърде опасен, да го предписват по-често.

Това ново изследване показва по драматичен начин, защо „са необходими повече изследвания“ не е просто слоган в края на такова количество медицински новости. И в случая с celecoxib, резултатът – незаивисмо от необходимостта от допълнителни изследвания, е наистина добра новина.

 Бележки

[1] има се предвид седмицата 14-20 ноември 2016 г. – бел.прев.

[2] целекоксиб (celecoxib) – това е активно вещество в няколко нестероидни противовъзпалителни лекарства. На българския пазар се предлагат следните търговски марки: Аклекса (от 100 и 200 мг., Алгоксиб (200 мг.), Дефинакс (200 мг.), Тевакоксиб (200 мг.), Целебрекс (200 мг.)– бел.прев.

[3] U.S. FDA – Северо-Американска Агенция за контрол на храни и лекарства– бел.прев.

[4] ТОЧНОСТ (Предполагаема Рандомизирана Оценка на Celecoxib Интегрирана Безопасност спрямо Ибупрофен или Напроксен) изследване – бел.прев.

Превод от английски език: доц. д-р Божидар Ивков

Преводът е направен по: Shmerling, R. H. (2016) Anti-inflammatory medications and the risk for cardiovascular disease: A new study, a new perspective. [on-line: http://www.health.harvard.edu/blog/anti-inflammatory-medications-and-the-risk-for-cardiovascular-disease-a-new-study-a-new-perspective-2016112310725?utm_source=delivra&utm_medium=email&utm_campaign=BF20161128-Joint&utm_id=317458&dlv-ga-memberid=29885739&mid=29885739&ml=317458%5D