Етикети

, , , , ,

Публикуваната тук статия, е посветена на професионалната рехабилитация и обучение на слепоглухи лица в САЩ. Превеждал съм я през 1997 година и доколкото си спомням тогава беше публикувана в няколко поредни броя на вестник „Тишина“ – издание на СГБ.

Събитията, описани в статията, датират от средата на 80-те години на ХХ век и са се разигравали в САЩ. Твърде вероятно е днес този вид рехабилитация да е доста по-развит и по-различен. Реших да публикувам отново този материал поради следните причини:

(1) той ясно показва и доказва, че инвалидността е сложен, многоизмерен и многофакторен социален феномен;

(2) и като такъв феномен, проблемите, които поражда не могат да бъдат адекватно решавани с хоризонтални политики

(3) и то само в руслото на медикалистката концепция за „лична трагедия“ и социалното подпомагане.

Освен всичко друго, в тази статия са кодирани идеи, които могат да се използват при провеждане на реформи в сферата на социалната политика към инвалидността и хората с инвалидност. Разбира се, ако има добро желание, въображение, мисъл и знания – все елементи, които отсъстват от главите на политиците ни, от които зависят адекватните реформи.

Приятно четене.

доц. д-р Божидар Ивков

podgotowka-na-slepogluhite-za-rabota

Реклама