Етикети

, ,

Всичко, което може да се разбере е език – вербален, писмен или визуален.

***

Четенето най-чисто е интимен, вътрешен процес на разбиране и познание.

***

Езикът – това е социалното поле, на което взаимно се проникват и обединяват „Аз“ и светът.

***

Симпатията също е форма на любовта.

***

Писмеността е абстрактно-конкретна, символна, идеална система на езика.

***

Изучаването и усвояването на чужд език е мултиплициране на сферите на всичко онова, което можем да научим. Чуждият език е още един социален и символен свят, в който живеем.

***

Да знаеш чужд език означава да не се нуждаеш от посредник при разбирането на непознати социални и жизнени светове.

***

Сувенирът губи своята ценност, когато темпоралния oтрязък от миналото, за което той свидетелства и напомня, вече няма значение. Същевременно ако сувенирът е естествен, природно творение, той може да променя ценността си чрез „завръщане“ към свойството си да бъде свидетелство за естествената си среда и произход, т.е да бъде в някаква степен херменевтичен агент. Това е особено валидно за „вечните книги“ на човечеството.

***

Като не можем да познаваме бъдещето, не можем да приемаме сериозно философия и социология, които са неспособни да се приспособят към такава неопределеност и несигурност.

Божидар Ивков