Етикети

, , , , , ,

Предговор

Информацията е сила! Една максима, която е известна на всеки. Малцина обаче знаят, че не всяка информация е такава. Сама по себе си информацията не е сила, но когато е точна, разбираема, своевременна, достоверна и лесно достъпна, тя предоставя възможности за правилен и с минимум рискове за неуспех избор на ползвателя й, защото се е превърнала в знание. Знанието е свобода и отговорност, носещо в себе си потенциала на възможностите.

С този малък сборник Организацията на пациентите с ревматологични заболявания (ОПРЗБ) приключва информационната седмица, посветена на борбата с артрита. Тази седмица има смисъл и е важна само тогава, когато се възприема като повод за равносметка за информационната дейност на всяка пациентска организация през изминалата година и едновременно с това като старт на тази дейност през следващата.

Според ОПРЗБ информирането на хората с ревматични, артритни, дегенеративни, системни, мускулно-скелетни заболявания, е процес, а не еднократно, ограничен в кратък времеви интервал, действие.

В сборника са събрани материали, които вече – в една или друга степен, са известни на читателя. Има, разбира се, и непубликувани досега преводи.

Материалите в сборника имат три изключително важни характеристики:

(1) те са професионално и отговорно подготвени. Това означава, че по всеки един материал е работено с ясното съзнание, че информацията в него трябва да се основава на достоверен източник (един или повече); да бъде представена ясно и разбираемо за читателя; да бъде оформена без смислови и фактически грешки, т.е. да не подвежда читателя;

(2) те изразяват гласа на хората с ревматични заболявания. С други думи, това са материали, подготвени от хора с такива заболявания за хора с ревматични болести. Своеобразна помощ за самопомощ – един призив, превърнат в начин на работа в ОПРЗБ;

(3) с мисъл и уважение към авторите на всеки един източник. За разлика от много други хора и пациентски организации, в ОПРЗБ се гледа на чуждия интелектуален труд и неговите продукти с дълбоко уважение и признателност, и кражбата му е недопустима. Не позоваването на ползвания източник за ОПРЗБ е признак преди всичко на проява на неуважние към себе си, а след това и към интелектуалните продукти на чужд труд, който, по добрата воля на създателите си, се предоставя за безвъзмездно за ползване от други хора.

***

Сборникът съдържа няколко авторски статии и преводи от английски език на значими публикации.

С публикуването на този сборник се надяваме да подпомогнем процесите на вземане на различни решения от страна на хората с ревматични заболявания, които често са жизнено важни. Нещо повече, надяваме се, че предоставяме важна и значима информация за хронични ревматични, автоимунни болести на всеки, който проявява интерес.

Пабло Пикасо е казвал: „Аз правя невъзможното, защото възможното го прави всеки“. Парафразирайки тази мисъл, създадохме заглавието на сборника, защото сме убедени, че често правим наистина невъзможното, за да информираме. И то не защото то е невъзможно по своята същност, а защото често се неглижира и маргинализира от държавата, от обществото, от общността на лекарите-ревматолози, понякога дори от отделни хора с ревматични заболявания.

Дълбоко признателен съм за всеотдайния, професионален и доброволен труд на Боряна Ботева, Жанета Черпокова и Миглена Иванова. Без труда на тези прекрасни момичета този сборник не би бил възможен.

Дълбоко признателен съм и на всеки читател – човек с или без ревматично заболяване, защото именно негово величество Читателят осмисля и прави значим подобен труд.

доц. д-р Божидар Ивков

pravim-vazmojnoto