Етикети

Garbat, Marcin (2015) Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych i wsparcia osób z niepełnosprawnością,. Wydawnictwo „Novae Res”, Gdynia, 852 s. ISBN: 978-83-7942-648-5.

 

През 2015 година полското издателство „Новае Рес“ издава книгата на Марчин Гарбат „История на инвалидността. Генезис и развитие на рехабилитацията, техническите помощни средства и подкрепата на хората с инвалидност“.

Живеем в XXI век и по-специално през първите му 20 години. На границата между ХХ век и XXI век бях твърдо убеден, че всеки човек, независимо от неговия етнос, раса, възраст, пол, сексуална ориентация, наличие на инвалидност и т.н., има еднакви права с останалите. Днес, след 10-15 години непрекъснато „разстрелвана“ с идеологеми, лъжи, опити за тотален контрол, с неизкореними предразсъдъци и негативни стереотипи и др., тази моя убеденост е изчезнала, заменена все пак от плаха вяра, че може би някога ще бъде така. Отношението към инвалидността и хората с инвалидност изглежда толкова дълбоко затънало в блатото на средновековието, че сякаш никога няма да излезе от там.

Какво е било отношението на човека като вид към инвалидността от най-древни времена до днес? Независимо, че историята „си ляга“ със силните на деня, все пак остават много факти, които са важни и които конюнктурната идеология на епохите не е в състояние да скрие или да затъмни, или да изкриви.

Още щом прочетох съдържанието на книгата реших, че трябва да я купя. И днес вече я държа в ръцете си. Работата на Марчин Гарбат е голяма – разпростира се на 852 страници, обширна, с многостранно съдържание и е богато илюстрирана. Гарбат се е постарал да събере цялата налична и достъпна за него информация по темата: инвалидност, рехабилитация и оказване на необходимата подкрепа. Във всеки един раздел авторът е съхранил хронологията на събитията и скрупольозно е подредил богатия исторически и археологически материал, с който е работил.

Книгата започва с описание на отношението на хората към инвалидността през различните епохи на развитие на човека – от праисторията до наши дни. Едва след това въвежда и дискутира понятието „инвалидност“, както и класификациите на различните видове инвалидност.

Особено ценна, според мен, е идеята успоредно с историческото проследяване на отношението към инвалидността и хората с инвалидност през вековете, да бъде проследено и анализирано развитието на медицинската, социалната и професионалната рехабилитация на хората с инвалидност, както и  защитената заетост през вековете.

Най-голямо място в работата си Гарбат отделя на развитието на т.нар. помощни технически средства за хора с инвалидност, както и на премахване на бариерите – физически и комуникационни пред лицата с инвалидност.

В „История на инвалидността“ се откриват множество класификации, богата фактология на събития и открития. Дори са представени кратки биографични бележки за живота на най-известните лекари, учени и откриватели, свързани с проблема инвалидност и с подобряване на качеството на живот на хората с инвалидност. И, както вече споменах, книгата е богато илюстрирана, което улеснява адекватното възприемане на цялата информация.

„История на инвалидността“ не е исторически роман, а научно-популярна книга. И все пак тя се чете леко и увлекателно, дори не малко раздели се четат така, сякаш човек чете интересен исторически роман (или трилър).

Често авторът представя анекдоти от различни епохи, дори езикът му на моменти е хумористичен. И въпреки това книгата на Гарбат представлява уникален, стилен и много познавателен академичен наръчник, който е полезен не само за студенти, но и за всеки, който се интересува от проблемите, пораждани от и свързани с инвалидността.

***

„Чудовища“, „изкупителни жертви“, „екзотични животни“, „сакати“, „джуджета“, „куци“, „идиоти“ – това са само малка част от термините, с които хората са наименования през вековете лицата с инвалидност. Доброто отношение и оказването на помощ по-скоро е било изключение. Хората с инвалидност по-често са имали ужасна съдба, с която можем да се срещнем на страниците на книгата. И това са срещи в покрайнинте на обществата.

Книгата е своеобразен компендиум от знание за инвалидността, както и осветляваща дългия и невероятно труден и сложен път, който е извървяло човечеството, за да стигне до съвременните си разбирания за инвалидността.

Една мъдра, много полезна и четивна книга. „Свалям шапка“ на колегата Марчин Гарбат и му благодаря за тази прекрасна разработка.

доц. д-р Божидар Ивков