Етикети

, , ,

Преди известно време публикувах една малка част от дипломната си работа, посветена на проблема за отношенията между лекар и пациент. Сега публикувам частта, посветена на анализа на социалната реадаптация на хронично болни лица. Правя това, защото се оказа, че не малка част от написаното в началото на 80-те години на ХХ век е актуално и днес.

Проблематиката „социална реадаптация при лица с хронични заболявания“, в т.ч. и с ревматични заболявания, е въпрос, който почти не се засяга в социалните науки, особено в социология на медицината и социология на инвалидността. Ето защо „второто раждане“ на тази част от моята студентска работа все пак има смисъл. Или поне на мен така ми се иска да бъде.

Приятно четене на заинтересованите.

Глава IV

доц. д-р Божидар Ивков