Етикети

, , , , , ,

Годината е 1982-1983-а. Завършвам СУ „Климент Охридски“ и трябва да напиша дипломна работа. Да я напиша и да я защитя. Избирам темата: „Фактори за социална реадаптация при хронично болни“. Това е тематика от областта на социология на медицината.

Сега публикувам за първи път малка част от тази моя работа. Като се вземе предвид, че е писана преди 34 години и ако непредубедения читател се абстрахира от идеологическата – от днешна гл.т. – орнаментика, както и от известния наивитет, лъхащ от страниците, то ми се струва, че той със сигурност ще намери интересни мисли и данни за отношенията лекар-пациент.

Едва ли е необходимо да казвам, че днес бих анализирал отношенията лекар-пациент от друга перспектива, с други методология и методи. Социология на медицината за тези 34 години претърпя сериозно развитие, както и самата медицина и организация на здравеопазването.

Публикувам изцяло текста на т. 8, без никакви съкращения или промени. Така всеки може да придобие представа – макар и бегла, какво и как пишехме в началото на 80-те години на ХХ век в СУ „Климент Охридски“.

ДИПЛОМНА РАБОТА

доц. д-р Божидар Ивков

Реклама