Етикети

, , ,

  1. Автоимунните заболявания са се превърнали в по-голям проблем, отколкото онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания.

 Взети заедно, автоимунните заболявания са най-разпространените заболявания в САЩ. Според Националния институт по здравеопазване (NIH), 23,5 милиона американци имат някакво автоимунно заболяване. За сравнение, онкологичните заболявания засягат до 9 милиона човека, а сърдечно-съдовите заболявания до 22 млн. 23,5 милиона е много скромна оценка на броя на лицата с автоимунни заболявания, като се вземе предвид, че има хора, чиято диагноза все още е под въпрос. Имайки предвид това, както и факта, че NIH разглежда само 24 автоимунни заболявания от над 80, то уважавани институции, като например Американската асоциация за автоимунно-свързани заболявания (AARDA), изчисляват, че броя им е по-точно близо 50 млн. човека. Това е един от всеки пет души.

 2. Въпреки, че автоимунните заболявания се превръщат в нарастваща епидемия – те са се удвоили през последните три десетилетия – това се пази в тайна.

90% от американците не могат да назоват поне едно автоимунно заболяване. Тези заболявания спокойно се разрастват като скрита от медицинската история епидемия. Това е прикрита криза, която трябва да се покаже не само на хората, които са с автоимунни заболявания, но и на тези, които, поради разрастването им, неизбежно ще се сблъскат с тях.

 3. Лекарите и учените все още дори не разбират проблема

Забравете за откриването на лек, защото ние все още дори не сме открили, какво причинява проблема. Идеята, че имунната система в действителност може да атакува собственото си тяло, не е съществувала до 50-те години на ХХ век. Чак до 80-те години на студентите по медицина са се преподавали неправилни концепции, отнасящи се до имунологията. Днес, лекарите все още се борят за цялостното разбиране на проблема.

 4. Автоимунните заболявания са една от 10-те най-чести причини за смърт при жените на възраст до 64 години и децата от женски пол.

Колкото по-висока е честота на автоимунните заболявания при жените, толкова по-висока е смъртността сред тях. Въпреки това, здравните специалисти все още не са готови да посрещнат потребностите на жените за намаляване на разрушителното действие на тези убийци.

 5. Видовете автоимунни заболявания се увеличават успоредно с идентификацията им

През 1992 г. са били известни около 67 автоимунни заболявания, а за други 20 заболявания е имало съмнение, че тяхната природа е автоимунна. Днес са известни най-малко 80 такива заболявания, а броят им нараства и подозирам, че най-малко 40 са допълнителните заболявания с автоимунна основа.

6. Повечето автоимунни заболявания са изтощителни, някои от тях са животозастрашаващи, а всички те изискват лечение през целия живот на човека

Автоимунното заболяване е хронично състояние. То не може да бъде излекувано, а лечението през целия живот на човека се свежда до смекчаване на симптомите.

7. Лечението на автоимунните заболявания води до трайна инвалидизация

Лечението е насочено към смекчаване на ужасните симптоми, а прилаганите лекарства дават постоянни странични ефекти като внезапна и постоянна слепота, потисната имунна система, остеопороза, снижена мускулна функция, висока кръвна захар и др. Хората с автоимунни заболявания често попадат във фатална низходяща спирала на болестта и лечението, което причинява повече заболявания, които се нуждаят от повече лечение.

8. При жените съществува изключително висок риск от поява и развитие на автоимунно заболяване

 prevalence

 Според последните прогнози при една от всеки 12 жени и един от всеки 20 мъже в САЩ ще се появи и развие някакво автоимунно заболяване в течение на живота им. Просто ако човек е роден жена вече съществува значителен риск от поява и развитие на автоимунно заболяване.

9. Автоимунитетът все още не е приет от медицинската общност като категория, свързана с болестите

Докато други заболявания, като рак, имат „чадър“ като покритие на определени грижи, като онкология, спрямо автоимунните заболявания няма единен фронт в областта на здравеопазването. Това означава, че хората с автоимунни заболявания трябва да се срещат с най-различни специалисти и практически да разчитат на здравните грижи на няколко лекари, които не се консултират един с друг.

10. Ако имате едно автоимунно заболяване вие сте изложени на повишен риск от поява и развитие на второ автоимунно заболяване.

Хората с автоимунни заболявания често развиват вторични или няколко автоимунни заболявания. След като имунната система е увредена, то тя има потенциал да продължи да отговаря на собственото си тяло с много грешки.

11. Автоимунните заболявания струват на здравната индустрия около 1 милиард всяка година

Хроничните заболявания представляват огромна част от медицинските разходи. Природата на автоимунните заболявания да продължават през целия живота прави скъпи грижите за тях.

12. Това е четвъртата най-важна причина за инвалидизация на жените в САЩ.

Не всички видове инвалидност са видими. Автоимунните заболявания са невидими, защото хората не винаги изглеждат външно болни. И все пак, автоимунните заболявания успяват да се класират изненадващо високо сред причините за инвалидизация на жените.

 Източници

Somers, E. C., S. L.Thomas, L. Smeeth, A. J.Hall (2009) Are Individuals With an Autoimmune Disease at Higher Risk of a Second Autoimmune Disorder? In: American Journal of Epidemiology, Vol. 169 (6), pp. 749-755 doi:10.1093/aje/kwn408

Autoimmune Diseases (2012) National Institute of Environmental Health Sciences. https://www.niehs.nih.gov/health/materials/autoimmune_diseases_508.pdf

Autoimmune Statistics – AARDA. AARDA. N.p., n.d. Web. 09 Feb. 2016. http://www.aarda.org/autoimmune-information/autoimmune-statistics/

Hospital Centennial. The Rockefeller University. N.p., n.d. Web. 09 Feb. 2016.

http://centennial.rucares.org/index.php?page=Autoimmune_Diseases.

 

Преводът е направен по: Nordljos, N. (2016) Facts About Autoimmune Diseases That Will Make Your Hair Stand On End. https://autoimmunemess.com/

 Превод от английски език: доц. д-р Божидар Ивков

Реклама