Етикети

, , ,

Всичко, което губим, рано или късно, ни се връща, макар и под друга форма.

***

Стореното вчера вече е минало. Днес трябва да направим нещо ново.

***

Тишината и звуците на природата са езикa на Бога, останалото е лош превод и лошо тълкуване.

***

Думите ни се връщат върху нас с цялата позитивна или негативна сила и смисъл, които сме вложили в тях.

***

Успоредно с книгите трябва да четем и да се опитаме да разберем себе си.

***

Нашата удовлетвореност е най-светла и голяма, когато идва от радостта на другия, която ние сме му дарили.

***

Каквото и да правим камъкът няма да се превърне в зелено дърво и след хиляди години.

***

Колкото по-големи са амбициите, толкова повече са раните.

***

Всичко е вътре в нас. Искай първо от себе си.

***

Когато себичността и завистта завладеят ума и душата ти, Бог си отива.

***

Ако имаш криле, недей да пълзиш.

***

Мъдростта изисква изучаване и промяна на самия себе си.

***

Търсенето на всяко нещо трябва да започва вътре в нас.

***

Истински силния човек не е насилник. Истинския мекия човек не е слаб.

***

Огледалото не е виновно за това, което виждаш в него.

***

Душата на мъдреца винаги е радостна, щом очите му са отворени.

***

Изгори тъмата в себе си, за да свети светлината, колкото и слаба да е.

Божидар Ивков