Етикети

, , ,

Вярата пониква там, където полето на мисълта е пустиня.

***

Безмълвието е иманентно присъща характеристика на говоренето.

***

Когато забравяме великите предци на човека, забравяме и унижаваме себе си.

***

Всеки човек трябва да носи с достойнство съдбата си – с викове и вопли не можем да я променим. Приемем ли я такава, каквато е, увеличаваме шансовете си да я направим по-добра.

***

Каквото и да направим – да се оженим или не, да се смеем или да оплакваме безумията на света, да се смеем или плачем, да вярваме или не, да се самоубием или да живеем, винаги ще се намери за какво да съжаляваме. Квинтесенцията на цялата философия трябва да бъде как да намалим това съжаление.

***

Без знанието за Бог, всички наши усилия, дори и да са всеобхватни, са само едно недовършено начинание. Нямам предвид боговете, с които ни поробват религиите. Имам предвид онази творяща и трудно познаваема същност, която наричаме Бог.

***

Поемайки риск, вероятността от загуба е 50%. Непоемайки риск, загубата със сигурност е 100%.

***

Ако искате да проституирате духовно, станете журналист.

***

Словото е дреха, с която прикриваме духовната си голота. А цената на тези дрехи не се измерва с пари, а с интелект, разум и рационалност.

***

Искаме да говорим свободно, без ограничения и с това да компенсираме свободата на мисълта, от която мнозинството от нас бягат.

Божидар Ивков