Етикети

, ,

Занаят се учи дълго, а се усъвършенства цял живот.

***

Думите са злато, ако ги разбираш.

***

Прекалената скромност е ненаситна за похвали.

***

Здравето е най-ценното нещо, което имаме. Само то обаче не е достатъчно.

***

Дори и най-големите любимци на съдбата са изпитвали трудности.

***

В мнението на другите е скрито познанието за нас самите.

***

Потребните хора не ги уволняват. Експлоатират ги.

***

Когато огладнееш е прекалено късно да тръгваш на лов.

***

Ако не можеш да разбереш някого, виж приятелите му и това, което наистина цени най-много.

***

Материалното излишество води до духовна бедност.

***

Ако вярваш на всичко, което четеш, гледаш и слушаш, по-добре иди в пустинята.

***

Ако твърдиш, че разбираш всичко, значи имаш сериозни проблеми с качеството на информацията.

***

Ако бързаш, не търси най-прекия път – по-вероятно той да е най-дългия.

***

Съпричастността не е само емоция или вербална декларация. Тя е преди всичко подкрепящо действие.

***

Парите могат всичко, дори да се самоунищожават.

***

В основата на действието е мисълта. В основата на мисълта е знанието. В основата на знанието е мисълта.

***

Мъдростта и добродетелта са като скачени съдове.

***

Мълчанието е най-големия бъбривец.

***

Не целта, а пътят, по който вървим, е важен.

***

Верността има само един господар.

***

Водата минава през всичко не със сила, а с постоянство.

***

Времето, когато се усмихваш, е времето, когато се раждат звезди.

***

Добротата е като доброто лекарство – има горчив вкус.

Източник: http://evolife.bg/25-%

Божидар Ивков