Етикети

, , ,

С всеки проблем, който разрешавам трупам опит, който впоследствие ми помага да реша друг проблем.

***

Мисленето развива и усъвършенства ума, заучаването – паметта.

***

Интелектът – това е единствената ни собственост, която след като продадем остава наша собственост.

***

Математиката – това е простота в елегантността и елегантност в простотата.

***

Мисля, следователно искам! Искам, не винаги означава, че мисля.

***

Да се надяваш означава да убеждаваш себе си в това, че желаното се сбъдва.

***

Всеки, който се ръководи от своят природен здрав смисъл, съди по-правилно, отколкото учения, създаващ наука заради самата наука.

***

Всяко постижение ражда ново предизвикателство.

***

Отчаянието е страх без надежда. След отчаянието има още една крачка – безизходицата, а след нея още една крачка…

***

Има книги, написани толкова постно, че след прочитането на няколко абзаца вече знаеш какво има в тях. Останалото е хабене на хартията.

***

Разумът е лупа, която възпламенявайки, остава хладна.

***

Умът е градина, в която расте всичко.

Божидар Ивков

Реклама