Етикети

, , ,

Ако имаш възможности да бъдеш орел, не се стреми да си пръв сред гаргите и свраките.
***
В изблик на гняв залепи устата си и вържи ръцете си.
***
Виното е враг или приятел в зависимост от времето и количеството.
***
Успехът и неуспехът, подобно на загубата и печалбата, са подвластни на времето.
***
Щастието е в настоящия миг.
***
Животът е цирк – най-лишите са на най-добрите места.
***
Всеки се ражда с някакво предопределение – едни са жадни за слава, други за печалба, трети за знание.
***
Едни от най-кратките думи – „да“ и „не“, най-често изискват твърде сериозен и задълбочен размисъл.
***
Ласкателството е като нарисувано оръжие – привидно е красиво, а на практика те предава и полза от него няма.
***
Човек, който се самоуважава,  никога няма да навреди на ближен планомерно и целенасочено.
***
Онзи, който помни заблудите си, носи в себе си „наръчник за непогрешимост“.
***
Общуването с жени винаги води до беди или до величие.
***
По следите на леността пълзят всички пороци.
***
Трудно е човек да живее с жената, която обича, защото ежедневието ненавижда различието и динамиката, и обожава еднаквостта и статиката.
***
Самохвалците са като балони, големи, цветни и… изпразнени от съдържание.
***
Всяка сълза на децата ни е наша груба грешка.
***
Животът е вино, което се пие навреме и с мяра.
***
Шегата, подобно на солта, за да е здравословна винаги изисква мяра в употребата.

Източник: https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80

Божидар Ивков

Реклама