Етикети

, ,

Тук предоставям на заинтересованите читатели два анализа в сферата на заетостта на хората с ограничавани възможности и тяхното социално включване в обществото.

По същество това са емпирични социални изследвания, проведени през 2013 година. Интересното е, че за първи път – доколкото на мен ми е известно – са идентифицирани социални бариери пред хората с ограничавани възможности в сферата на заетостта, извън „традиционните“ архитектурни и транспортни бариери.

И макар тези разработки да присъстват на сайта на Националната Федерация на Работодателите на Инвалиди (НФРИ) за много хора те си остават непознати. Надявам се те да бъдат полезни за всички, които се интересуват от въпросите, свързани със заетостта на хората с ограничавани възможности (лица с увреждания).

доц. д-р Божидар Ивков

ANALIZ-POTREBNOSTI-HU_last

IZSLEDVANE-LAST

Реклама