Етикети

, , , ,

Европейската Комисия (ЕК) е разрешила прилагането на „Sekukinumab” при лечението на хора с болест на Бехтерев (АС) и псориатичен артрит (ПА).

Според специалистите това е първата нова терапия при лечението на двете заболявания от доста дълго време. Днешният задължителен стандарт за лечение на АС, който се основава върху прилагането на anty-TNF7, е разработен преди 16 години.
„Sekukinumab“ е първото, допуснато за масова употреба, лекарство в Европа, което се отнася към новия клас инхибитори интерлекини 17A (IL-17A), използвани за лечението на АС и ПА. В комюникето на фирмата „Novartis“ се казва, че това са нови терапевтични показания за това лекарство, което преди това е използвано като терапия от първа линия за общо лечение на умерен и тежък псориазис.
Известно е, че АС и ПА са сравнително често срещани ревматични заболявания, при които се засягат ставите и съединителната тъкан на тялото. Днес се приема, че около 5 милиона европейци са с тези болести. Независимо от това, че АС и ПА не са редки болести, тяхното диагностициране и лечение продължава да бъде доста проблемно – например не рядко поставянето на диагнозата АС закъснява средно с 5 и повече години, като през този период лечението е неадекватно и неефективно. Още по-добре се знае, особено от самите хора с тези заболявания, че липсата на правилна и ефективна терапия, води до необратими увреждания на гръбначния стълб и ставите, което от своя страна е причина за непрекъснати страдания, изпитване на хронична физическа болка и трайна инвалидизация. И това е перспектива за целия живот.
„Sekukinumab“, смятан за нова терапия при двете споменати болести има за цел да удовлетвори незадоволените здравни потребности на хората с АС и ПА, защото много от тях не получават от сега съществуващото лечение подобрение или имат слабо и временно подобрение на състоянието си – при около 40% от хората, използващи anty-TNF, не се наблюдават достатъчно добри резултати.
Последните клинични изследвания показват, че „Sekukinumab“ значително редуцира признаците и симптомите на АС и ПА още между 1-та и 3-та седмица от прилагането му, а ефектът от него се задържа 2 и повече години. При 80% от хората с АС и 84% от лицата с ПА, лекувани с „Sekukinumab“ не е наблюдаван прогрес на уврежданията на гръбначния стълб и ставите, което в продължение на 2 години е било оценявано с помощта на радиологични изследвания, както се споменава в комюникето за този лекарствен продукт.
В материала на МАК/RZW (2016) се казва, че в рамките на клиничните изпитания при различни индикации, със „Sekukinumab“ са били лекувани около 9 600 лица, а след въвеждането му в употреба, лекарството е било използвано от повече от 12 500 човека. Доказано е, че профилът на безопасност на лекарството съотвества на резултатите от клиничните изследвания.
„Sekukinumab“ е допуснат за прилагане и лечение на лица с АС, при които лечението с конвенционалните средства не е дало задоволителни резултати (например с нестероидни противовъзпалителни лекарства и болест модифициращи такива).
Разрешението за прилагане на „Sekukinumab“, издадено от ЕК се отнася за всички страни-членки на ЕС и страните от европейското икономическо пространство.

***

На основата на информации и доказателства за – нека да го нарека най-меко – неадекватното поведение на фирмите от т.нар. „Биг-Фарма“, подобно възторжено представяне и приемане на „Sekukinumab“, поне в мен, буди сериозни съмнения и резерви. Още е рано да се говори за трайните последици за човешкия организъм от прилагането на този клас лекарства.
Освен това се наблюдава – в цял свят и в България – процес на превръщане на хората с ревматични заболявания в зависими от anty-TNF препаратите, като не малка част от ревматолозите и фармацевтичните фирми отхвърлят или „забравят“ ролята на медицинската рехабилитация и не традиционните методи за лечение на тези болести. И това на фона на непрекъснато създаваните бариери пред достъпа до лечение с подобен тип лекарства в България.

Бележка. Материалът е създаден изцяло на основата на следните източници: MAK (2016) Nowa terapia w leczeniu ZZSK. W: Rynek Zdrowia, 19 stycznia 2016 http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-reumatologia/nowa-terapia-w-leczeniu-zzsk,158503,1011.html

http://www.rheumatologynews.com/specialty-focus/spondyloarthropathies/single-article-page/secukinumab-receives-fda-approval-for-psoriatic-arthritis-ankylosing-spondylitis/b4ba761368eb63b22e52d8013e683360.html

доц. д-р Божидар Ивков