Етикети

, , , , , , , ,

Имам много несбъднати мечти, но най-болезнено преживявам невъзможността мечтата ми злият човек да е мързелив, а глупавият – мълчалив, да се сбъдне.
***
Добре облечените глупости са ужасни, но произнасяни от власт имащи глупаци – това вече е трагедия.
***
Философията и социологията, както и медицината, поради това, че разполагат с много опиати, с малко ефективни лекарства и с почти никакви радикални средства, по-скоро разболяват, отколкото да лекуват.
***
Мисленето може да утешава и лекува. Ако причинява болка, достатъчно е да се помоли за лекарство, с което болката да се облекчи, и мисълта и мисленето ще го дадат.
***
Като не знаем какво точно представляваме, като не познаваме собствените си възможности, си навличаме много беди, за които обвиняваме другите или обстоятелствата.
***
Материалният свят е дело на Бог, нравственият свят – на човека.
***
За да познаете що за човек е някой, проверете го в малките неща. В големите той винаги ще играе роли.
***
Често това, което наричаме лудост, е най-обикновена глупост.
***
Тълпата принизява и най-добрите.
***
Надеждата, като всяка жена, е ненадеждна. Щастливи са тези, които са я загубили окончателно.
***
Не толкова пороците, колкото достойнствата пречат на човек да има много и истински приятели.
***
За да свикнем да понасяме живота трябва да свикнем с разрушителното действие на времето и с човешката глупост, алчност, завист, несправедливост…
***
Мъдростта е рожба на недоверието и страхът… от хората.
***
Известност: бремето да ви познават тези, които не познавате.
***
Във физическо и обществено отношение можем бъдем само това, което ни позволяват възможностите и способностите.
***
Човек трябва да има сили да мрази, уважава и да не подценява неприятелите си.
***
Да бъдеш мъдър означава преди всичко да си осъзнал и приел собствената си лудост.
***
Истина е, че влизайки в обществото, вероятността глупакът да се озове всред равни нему, е изключително голяма.
***
Да бъдеш честен е най-голямата личността бариера по пътя към забогатяването.
***
С развитието на философията и обществените науки, в геометрична прогресия нараства стремежа на глупостта да наложи властта на предразсъдъците.
***
Изкуството да отваряш скоби е една от големите тайни на красноречието и изисква силна памет, пъргава мисъл и огромно знание.
***
Небрежните пациенти и простите вярващи са истинско Елдорадо за лекарите и свещениците.
***
Слабостите на характера или на ума е това, което пречи на много хора да живеят сами със себе си – това ги предпазва от депресия и самоубийство.
***
Умният човек без силен характер, е неудачник. Който държи фенера на Диоген, трябва да държи и тоягата му.
***
Човек без характер, е предмет, от който всеки може да се възползва.
***
Малцина са тези, които заслужават да бъдат изучавани.
***
По-сигурно и по-достойно за човека е да се опира на характера си, а не на положението си.
***
Единствената истинска отплата за стореното добро, е уважението и обичта.
***
Ако се разчуе доброто, което съм сторил, се смятам наказан, не за възнаграден.
***
Това, което непрекъснато научавам, бързо забравям. Малкото, което знам, сам съм стигнал до него. Тази промяна е непрекъсната и ме поддържа.
***
Нерешителността и безпокойството измъчват ума и душата така, както физическото изтезание тялото.

Източник: https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D1%8C%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80

Божидар Ивков

Реклама