Етикети

, , ,

Човешкото падение е като лавина – веднъж започне ли, е като лавина.
***
Безделието ражда всички пороци.
***
Изкуството облагородява човешката ни природата.
***
Една от малкото дарби на глупака е, че винаги намира още по-голям глупак, който да се възторгва от него.
***
Гордостта в маниерите е порок на нищите духом.
***
Когато чувстваш слабостта си – говори природата; когато поправяш слабостта си – говори разума, а когато обуздаваш слабостта си – говори силата и щастието ти.
***
Всяка добродетел лишена от пари, е безполезна.
***
Дори една малка, кратка парафраза е по-добра и стойностна от бездарна и дълга поема.
***
Който не умее да се владее, той не умее и да пише личната си история.
***
Ясната мисъл винаги ражда ясно изразяване.
***
Посредствеността и лошотията не търпят сравнителни степени.
***
Вслушвай се в съветите и ги следвай мъдро. Забрави за слуха си, когато те хвалят.
***
Шегата трябва да служи на здравия смисъл, а не да го маскари.
***
Невежеството и лъжливите знания са пагубни. Вторите особено много.
***
Единствено лицемерието и фалша боравят с често повтарящи се похвали.
***
Посещавайте само стойностни хора. В противен случай си губите времето.
***
Истината е прекрасна и достойна за обич, но е изключително срамежлива.
***
Всичко, което е живо се променя и в крайна сметка изчезва.

Източник: https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%BE

Божидар Ивков