Етикети

, , , ,

Всяко нещо има своето време.
***
Ако си обещал, си длъжен да изпълниш обещанието. Неизпълненото обещание поражда омраза.
***
Винаги е по-добре човек да не бъде сам, но по-добре сам, отколкото с неподходящ човек.
***
Домът се крепи на умът на жената и на силата на мъжа.
***
Не копайте яма за друг. В злобата и завистта си е възможно да я направите прекалено дълбока, за да излезете от нея.
***
Радостта от плодовете на собствения труд е най-висше благо, защото в труда е същността на човека.
***
Управлявайте себе си, а не се стремете да властвате над вятъра и смъртта.
***
Който храни достатъчно устата си, предпазва душата си, а който се тъпче и не затваря уста, я убива.
***
Всяко търпение е добро и е сила само в известни граници. Отвъд тях се превръща в робство.
***
С богатство не може да се купи здраве и вечен живот.
***
Красивата, но глупава жена е като златна обеца в носа на прасе.
***
Да избегнеш битка, да отстъпиш, често е признак на благоразумие. Инатът винаги е форма на самонаказание.
***
Разумът е системен набор от зрънца мъдрост.
***
Гняв, ярост, насилие… кой може да устои на ревността?
***
Докато човек е жив винаги има надежда, винаги има изход.
***
Любовта прощава всички грехове. Ненавистта и омразата ги ражда.
***
По-добре е да си умен, отколкото глупав, защото светлината е по-полезна от мрака.
***
Всички се раждаме по един начин и ни чака един край, макар и по различен начин.
***
Гордостта е магнит за посрамването, скромността – за мъдростта.

Източник: http://prokrasotu.info/topics/mudrost-solomona-o-zhizni/

Божидар Ивков

Advertisements