Етикети

, ,

Една от основните характеристики на живота с хронично ревматично заболяване (РЗ), е несигурността и неопределеността. (…)

Животът в непрекъсната интерпретация, е друга основна характеристика на живота с РЗ или МСЗ. (…)

Почти всеки човек с РЗ знае, че при автоимунните заболявания, каквито са и ревматичните болести, важно значение има т.нар. генетична предразположеност. Това, което не се знае обаче е, че „предразположеността най-често не е болест, а рисков фактор (курс.м.-Б.И.)“ (Stasiek 2015). (…)

Най-добрият отговор на въпроса „Какво да се прави при обостряне на заболяването?“ е „Предпазване и профилактика“, но доколкото това е възможно. Препоръките за профилактика имат общ характер и те могат да се нарекат природосъобразен или здравословен начин на живот. (…)

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБОСТРЯНЕ НА РЗ