Етикети

, ,

Истинската красота на човека не е в тялото, а в ума му. За да можем да се насладим на красотата на другия трябва да сме озарени от красота на собствения си ум.
***
Прекалената гордост, нарцисизмът и пренебрежението към другите, са обратно пропорционални на духовното развитие на човека.
***
Само преживелият някакво страдание може най-истински да разбере силата и тежестта му. Но и той трябва да има отворена душа към света и хората, за да разбере наистина страданието на другите, за да може да състрадава.
***
Човекът е калейдоскоп от крайни противоречия и противоположности.
***
Оценяваме истински стойностните за нас хора едва когато ги прокудим и усетим силата на бездната в живота ни, останала след тях.
***
Дори едно и също действие не се повтаря напълно никога.
***
Животът е миг светлина между две тъмни безкрайности. Наш е изборът какво и колко ще дадем на светлината. Тъмнината така и така ще вземе своето.
***
Безразборното себераздаване е бавно и безсмислено самоубийство.
***
На всеки от нас е отредено крайно по обхват време. Всички ние живеем от – до. Всички опити с имот да разширим тези граници са жалки, безсмислени и убийствени.
***
Да се отдадеш, още не значи да се продадеш. Да не търсиш отмъщение, още не значи, че всичко си простил. Ако си далеч от някого, не значи, че не го обичаш. Не давай оценки само по външни белези.
***
Ако наистина обичаш, нищо и никой не може да те съблазни.
***
Човек трябва внимателно да подбира това, което яде, за да не увреди тялото си. По същия начин внимателно трябва да подбира тези, с които се сприятелява, за да не увреди душата си.
***
Всичко, което правим се връща върху нас – под една или друга форма, по един или друг начин.
***
Хаосът в душите на много хора ги кара да бъдат хаотични. Първо да подредим дома си, а после да даваме съвети.
***
Нито богатството, нито бедността са щит пред смъртта.
***
За полета на духа не съди по походката на човека и силата на тялото му.

Божидар Ивков