Етикети

, , ,

Най-голямата грешка, която правим като родители, е, че се опитваме да формираме децата си като нас самите или да ги направим такива, каквито бихме искали да бъдат. Подобни амбиции могат да погубят детето. Единственото, което можем и трябва да правим, възпитавайки децата си, е да им помогнем да намерят себе си и да бъдат себе си.
***
Нямаме право да искаме от децата си да заплатят всичко, което сме успели да направим за тях. Те са се появили на този свят по наше желание и не ни дължат нищо, освен уважение и известна доза благодарност. Няма как едно дете да се отблагодари за живота си, даден му от родителите, освен като създаде друго дете, а то следващо. Това е истинската благодарност.
***
Не стоварвайте върху децата си вашите неудачи, провали, обиди и унижения. Те не са виновни за вашите неуспехи. Всяка несправедливост променя детето, но каква е тази промяна разбираме твърде късно.
***
Всяко дете също има свои проблеми. И те са най-важни за него. Не се отнасяйте с високомерие или безразличие към тях. Всеки живее живота си както може и както го разбира – детето също. Само няма опита на възрастните. Така че подкрепете го.
***
Никога не унижавайте децата, защото унижавате бъдещето си.
***
Няма нищо по-важно на този свят от миговете прекарани с децата ни. Трябва да ги пазим и уважаваме, защото всяка среща е среща между два живота произлезли един от друг, но сътворили различни личности и светове – не знаем кого можем да срещнем в децата си.
***
Не винаги можем – и трябва – да направим всичко за децата си. Трябва да се боим не от това, а от миговете, когато можем, но не прави нещо за тях. Никога не сме направили достатъчно за децата си, ако не сме направили всичко по силите си за тях.
***
Детето не е предмет и съответно не може да бъде собственост и да бъде третирано като собственост. То е безценен дар, който сме получили и чиято душевност и интелект трябва да пазим и развиваме.
***
Обичайте не само своите, но и децата на другите. Не правете на никое дете това, което не искате да бъде направено на вашите деца.
***
Всеки миг прекаран с децата ни е празник – понякога изключително щастлив, друг път много горчив. Дарявайки децата си с любов – независимо дали са гении или посредствени, здрави или деца с увреждания – ние даряваме себе си и получаваме себе си в и чрез взаимната любов. Защото ако не можем да обичаме с цялото си сърце и душа трудно можем да наречем себе си човеци.

Божидар Ивков

Реклама